Samorząd Mazowsza wspiera sołectwa

755 inicjatyw sołeckich może liczyć na pomoc Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2023”. Na ten cel władze regionu przeznaczyły ponad 7,4 mln zł.

W ramach tegorocznej edycji programu „Mazowsze dla sołectw” wsparcie trafi do 190 gmin. Wśród 755 dofinansowanych przez samorząd Mazowsza zadań są projekty związane m.in. z zakupem i montażem energooszczędnego oświetlenia, zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych, modernizacją świetlic wiejskich czy budową chodników bądź placów zabaw.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, program od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem lokalnych samorządów.

– Mamy trudne czasy. Rosnąca inflacja i wzrost cen dają się nam wszystkim we znaki. Tym bardziej dla wielu gmin nasza inicjatywa jest często jedyną możliwą opcją, by zrealizować inwestycje, na które brakuje środków w lokalnym budżecie.

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – „Mazowsze dla sołectw 2023” gminy mogły ubiegać się o wsparcie do 10 tys. zł na inwestycje realizowane w poszczególnych sołectwach m.in. na tworzenie terenów zielonych, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, rozwój twórczości folklorystycznej czy budowę obiektów sportowych i turystycznych. Co ważne, szansę na otrzymanie pomocy miały tylko te sołectwa, które nie skorzystały z dofinansowania w ramach programu w latach 2018–2022.

Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego, zauważa, że zgłaszane projekty są przykładem dobrej współpracy na linii mieszkańcy – samorząd.

– Nikt nie zna swojej miejscowości lepiej niż jej mieszkańcy. Dlatego to właśnie oni wskazują najpilniejsze i najbardziej potrzebne zadania, a samorządy je realizują. Dla jednych najważniejsza jest budowa chodnika czy modernizacja oświetlenia ulic, dla innych – stworzenie miejsca do integracji.

Z kolei radny Leszek Przybytniak, przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, podkreśla, że tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne.

– Program „Mazowsze dla sołectw” to kluczowy instrument unowocześniania wsi, inwestowania w nowe projekty, rozwijania lokalnych społeczności na wsi. Chciałbym podkreślić, że to właśnie sołectwa i rolnicy są siłą Mazowsza. To dzięki nim nasz region może poszczycić się nie tylko na arenie krajowej, ale również za granicą wysoko profesjonalną produkcją rolniczą.

Lista beneficjentów programu Mazowsze dla sołectw 2023

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego