Ruszyła kolejna edycja konkursu „Łódzkie ratuje zabytki”

Do 22 czerwca można składać wnioski w drugim konkursie na odnawianie najcenniejszych zabytków województwa łódzkiego „Łódzkie ratuje zabytki”. Jednorazowa dotacja z budżetu województwa to nawet 100 tys. zł na renowację kościołów, zamków i innych pomników kultury w Łódzkiem. W poprzedniej edycji z dofinansowania skorzystało 65 wnioskodawców.

Konkurs „Łódzkie ratuje zabytki” to kolejna szansa na zachowanie dla pokoleń najcenniejszych budowli i pomników historii w Łódzkiem. O pieniądze – do 100 tys. zł – mogą się ubiegać właściciele, użytkownicy wieczyści, a także podmioty mające ograniczone prawo rzeczowe, bądź sprawujące trwały zarząd nad nieruchomością. Remontowany obiekt musi być wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego i znajdować się w jego granicach administracyjnych.

Dotacja jest wsparciem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane i może być udzielona w wysokości do 50 procent całkowitej wartości planowanego zadania, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nawet do 100 procent, przy czym maksymalnie można się ubiegać o 100 tysięcy złotych.

To drugi w tym roku konkurs na renowację zabytków w Łódzkiem. Pierwsza edycja zakończyła się w maju. O dofinansowanie – z puli 6 mln zł – starało się 151 wnioskodawców, z który 65 otrzymało wsparcie. Wśród „wygranych” projektów są świątynie w Mileszkach i Łaznowie, Kolegium Pijarów w Łowiczu, cerkiew w Uniejowie czy XIV-wieczny kościół w Warcie. Łącznie, w 17 dotychczasowych edycjach konkursu, przyznano 728 dotacji na kwotę 42 mln zł. Na liście zabytków odnowionych za pieniądze z budżetu województwa łódzkiego znalazły się m.in. Archikolegiata w Tumie, Bazylika w Studziannie-Poświętnym, kościół parafialny w Sulejowie-Podklasztorzu, Klasztor Mniszek Kamedułek w Złoczewie, drewniany kościół w Korczewie, kościół farny w Piotrkowie, parowozownia w Skierniewicach, Muzeum w Oporowie, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Młyn w Ldzaniu-Talarze, Politechnika Łódzka, Katedra Łódzka czy Pałac Herbsta w Łodzi.

Informacji o konkursie „Łódzkie ratuje zabytki” udzielają pracownicy Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:
− w zakresie merytorycznym, Magdalena Sowińska: tel. 42 291 98 27, e-mail: magdalena.sowinska@lodzkie.pl oraz Justyna Szatan: tel. 42 291 97 20, e-mail: justyna.szatan@lodzkie.pl
− w zakresie finansowym, Aneta Winciorek: tel. 42 291 97 79, e-mail: aneta.winciorek@lodzkie.pl

Tu link do ogłoszenia o konkursie: https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego