Łódzkie: Pieniądze na drogi dojazdowe do pól przyznane!

Ponad 21 milionów zł przeznaczy w tym roku samorząd województwa łódzkiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pieniądze otrzyma 151 gmin i powiatów w regionie, czyli wszystkie, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowań trwał do 31 stycznia 2022 r., wpłynęło ich 151. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowania w kwocie ponad 21 mln zł na wykonanie 125 km dróg. Umowy z samorządami naszego województwa zostaną podpisane jeszcze w czerwcu, a zadania będą realizowane do końca października.

Zadanie to cieszy się sporym zainteresowaniem wśród samorządów naszego województwa. Dzięki tym pieniądzom co roku utwardzane są setki kilometrów dróg na terenach wiejskich. To ważne, bo wiele nadal jest w złym, a nawet krytycznym stanie. Ich modernizacja ułatwia rolnikom dojazd sprzętem rolniczym do użytkowanych gruntów i wywóz wyprodukowanych produktów.

– Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych z pewnością poprawi też płynność ruchu i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – Nowe drogi, które wkrótce zostaną wybudowane, ułatwią również życie osobom, które będą chciały dojechać i kupić produkty bezpośrednio u rolnika, ale też dzieciom zmierzającym do szkoły czy mieszkańcom małych miejscowości, którzy będą chcieli dojechać do przychodni lekarskiej.

W 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał na budowę i modernizację gruntów rolnych prawie 23 mln zł na wykonanie 152 km dróg. W 2020 ponad 21 mln na wykonanie 119 km dróg. W 2019 roku na ten cel przeznaczono ponad 17,5 mln.

Informacje nt. zasad przyznawania środków dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Rolnictwo: www.lodzkie.pl/rolnictwo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego