Przełomowa terapia w leczeniu nowotworów krwi

W Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi po raz pierwszy przeprowadzono innowacyjną terapię CAR-T w leczeniu nowotworów krwi. Szpital przeszedł rygorystyczną certyfikację. Przygotowania do wprowadzenia terapii trwały dwa lata.

Leczenie jest bardzo kosztowne, to nawet ponad milion złotych za jedną infuzję. Ale jest ono w pełni refundowane przez NFZ.

Terapia CAR -T była dzisiaj tematem jednego ze spotkań podczas Europejskiego Forum Gospodarczego.

– Chciałbym podziękować całemu zespołowi szpitala im. Kopernika w Łodzi. Jestem dumny, że nasza placówka wprowadziła tak nowoczesne metody leczenia. Jako Zarząd Województwa Łódzkiego wspieramy bardzo mocno szpital, tak, by stał się on wiodącą jednostką w dziedzinie onkologii w naszym kraju – podkreślał Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. – Łódzki szpital jest jednym z siedmiu w Polsce, w którym przeprowadza się terapię CAR-T.

68-letnia pabianiczanka, która została poddana terapii, czuje się dobrze. Choruje na oporny dotąd na leczenie chłoniak rozlany z dużych komórek B. – Dotychczas zastosowane u niej kolejne linie leczenia chemioterapią niestety nie były skuteczne i jedyną możliwością opanowania choroby była infuzja limfocytów CAR-T – mówiła Magdalena Janus-Hibner, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

– Terapia CAR-T jest niezwykle skomplikowana i obarczona szeregiem powikłań. Dlatego pacjent musi być pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego i pielęgniarskiego – dodała prof. Agnieszka Wierzbowska, kierownik Oddziału Hematologii i Transplantologii – Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Terapia CAR-T to przełom w światowej hematologii. To nowoczesna i skuteczna metoda leczenia nowotworów krwi, w której wykorzystuje się własne komórki odpornościowe pacjenta do pokonania choroby. W leczeniu stosuje się genetycznie zmodyfikowane limfocyty T, które posiadają chimeryczny receptor antygenowy, zdolny do rozpoznania i zniszczenia komórki nowotworowej. Działają one jak inteligentny lek. Dla wielu pacjentów terapia ta jest alternatywą dla wielolekowej chemioterapii lub radioterapii.

Do szpitala im. Kopernika przyjmowana jest już kolejna pacjentka, która zostanie poddana terapii. Rocznie z nowoczesnego leczenia może skorzystać 10 osób.

Fot. Adam Staśkiewicz

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego