Powiat Pruszkowski: Ćwiczenia proobronne w LO im. Tomasza Zana

W piątek 28 września 2018 r. w godz. 11:00-16:00 na terenie Powiatu Pruszkowskiego,  a konkretnie w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana, odbędą się ćwiczenia  z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych pod nazwą „ŻBIK 18”. Podczas ćwiczeń zostanie zasymulowany atak napastnika z bronią.

Organizatorem ćwiczeń jest Stowarzyszenie Obrona Narodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej przy współpracy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz miejscowych służb: Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Pogotowia Ratunkowego Falck.

Scenariusz, który zostanie zrealizowany podczas ćwiczeń, został oparty na faktycznych wydarzeniach z 25 września 2014 roku, kiedy człowiek chcący wejść w nielegalne posiadanie broni, miał zamiar dokonać masowego ataku w centrum handlowym.

Co by było, gdyby taki człowiek wszedł w nielegalne posiadanie broni i na swój cel wybrał szkołę? Jak reagować w takiej sytuacji? Jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych? Jak i o czym informować służby mogące powstrzymać taką osobę? To tylko podstawowe pytania, na jakie będą mogli odpowiedzieć uczestnicy warsztatów, które odbędą się w pruszkowskim LO im. Tomasza Zana.

Nad przebiegiem ćwiczeń będą czuwali nie tylko specjaliści służb mundurowych, ale również doświadczeni instruktorzy organizacji pozarządowych, mający kilkunastoletnie doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć tego typu. Uczniowie biorący udział w ćwiczeniach będą odpowiednio przeszkoleni oraz przez całe warsztaty zostaną objęci opieką wykwalifikowanego psychologa.