Porozmawiajmy w Łódzkiem – spotkanie w Rogowie

Rogów i powiat brzeziński to kolejny przystanek cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. Wicemarszałek Piotr Adamczyk spotkał się dziś (1 czerwca) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych samorządów oraz organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczył poseł Włodzimierz Tomaszewski i radny sejmiku województwa łódzkiego Janusz Ciesielski.

– Cykl „Porozmawiajmy w Łódzkiem”, który zapoczątkowaliśmy w 2020 roku, to dla nas niezwykle ważny kontakt z mieszkańcami powiatów i gmin naszego województwa. Pozwala nam jeszcze lepiej poznać Państwa oczekiwania, a w konsekwencji jeszcze wnikliwiej dostosować ofertę Urzędu Marszałkowskiego do Państwa potrzeb. I właśnie z tym, co nowego mamy Państwu do zaoferowania, dziś tutaj przyjechaliśmy – mówił wicemarszałek Adamczyk.

Wraz z wicemarszałkiem przyjechała grupa ekspertów, którzy informowali o nowościach w ofercie Urzędu Marszałkowskiego i Funduszach Europejskich dla Łódzkiego w latach 2021-2027. W nowym rozdaniu do Łódzkiego traf 2 mld 636 mln euro, co jest kwotą o ok.354 mln euro wyższą od tej, którą  dysponowaliśmy w kończącej się już unijnej perspektywie.

– Województwo Łódzkie jako jedno z pierwszych w Polsce podpisało z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Kontrakt dla Województwa Łódzkiego. Jest to dokument, który uprawnia do negocjacji z Komisją  Europejską program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021‐2027- podkreślił Piotr Adamczyk.

Wicemarszałek w trakcie spotkania wręczył przedstawicielom gmin, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z powiatu brzezińskiego symboliczne czeki z dotacjami, między innymi na renowację zabytków w ramach programu „Łódzkie ratuje zabytki”. Trafiły one do:

  • Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie na renowację elewacji zabytkowego budynku „Dworek” w Dąbrowie (gm. Jeżów)
  • Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach na prace konserwatorskie w obrębie dwóch witraży z prezbiterium wraz z zabezpieczeniem zewnętrznym szkleniem w gotyckim kościele p.w. Podwyższenia Św. Krzyża
  • Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kołacinku na konserwację polichromii stropu kaplic bocznych w Kołacinku
  • Klasztoru OO. w Franciszkanów Brzezinach na wykonanie izolacji fragmentu ściany wschodniej
  • Klasztoru Sióstr Bernardynek z siedzibą  w Brzezinach na konserwację wypraw tynkarskich północnej ściany prezbiterium
  • Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Jeżowie na remont pokrycia dachowego na kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Jeżowie” – etap II

Dotacje i czeki trafiły również do Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu na organizację integracyjnego pikniku sportowo – rekreacyjnego i do stowarzyszenia Wsparcie Inicjatyw Lokalnych PRO BONO na projekt „Świat tancerza okiem miłośników tańca”. Jest to zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na Plus.
Czek odebrała także starosta powiatu brzezińskiego –  dotacja to wsparcie na modernizację dachu na budynku sali gimnastycznej oraz przebudowę pomieszczenia siłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach.

Następnie Piotr Adamczyk spotkał się z mieszkańcami na Pikniku Rodzinnym Województwa Łódzkiego. Zabawa została zorganizowana na placu przy kościele św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach.

Wicemarszałek w towarzystwie radnej sejmiku województwa łódzkiego Ewy Wendrowskiej, wręczył nagrody paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowanie najlepszego poczęstunku. Pierwsze miejsce w konkursie zajęło KGW z Dąbrowy za karczek w zalewie z pieczarkami i kluskami ze szpinakiem.

Zdjęcia: Sebastian Sołtyszewski

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego