Łódzkie: O ekonomii z ludzką twarzą

W kość dały im skutki pandemii i wojny w Ukrainie. Właśnie teraz, jak nigdy wcześniej, potrzebny jest im nowy impuls do działania. Mowa o podmiotach ekonomii społecznej (PES) z Łódzkiego, których Forum odbyło się dziś w Instytucie Europejskim w Łodzi.

Pod skrótem PES kryją się stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, fundacje czy spółdzielnie socjalne. W PES działają osoby, które dają pracę i szansę na samodzielność życiową niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, tym, którzy mają niewielkie szanse na rynku pracy.

Dziś przedstawiciele PES spotkali się, by porozmawiać o szansach i wyzwaniach, jakie przed nimi stoją, ale także o tym, jakie dotacje mogą pozyskiwać, by rozwijać usługi społeczne.

– To bardzo ważne spotkanie, bo podczas Forum mogliśmy wymienić doświadczenia, ale także podsumować dotychczasowe działania, które ostatnio były szczególnie trudne, bo przecież wszyscy byliśmy zmuszeni funkcjonować w trybie pandemicznym – mówił dziś Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego. – Do tego doszedł jeszcze kryzys międzynarodowy, czyli wojna w Ukrainie i wiążący się z tym kryzys migracyjny. Poza tym sytuacja międzynarodowa przełożyła się też choćby na ceny energii. Dziś rozmawialiśmy o podmiotach ekonomii społecznej, ale takich, które działają w przestrzeni gospodarczej. To bardzo ważne, by pokazać, że ekonomia społeczna i ekonomia rozumiana tradycyjnie mogą się zazębiać, współpracować i wspólnie osiągać efekty, które służą mieszkańcom naszego regionu. Ekonomia nie musi być bezduszna i PES właśnie to udowadniają.

Jednym z głównych punktów Forum było wręczenie przez wicemarszałka Certyfikatów Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

PES działają co prawda coraz sprawniej i w coraz większej liczbie branż, jednak by się rozwijać, potrzebują profesjonalnego marketingu i przychylności społecznej. Pomaga im w tym właśnie Znak Promocyjny „Zakup Prospołeczny”, czyli wspólna marka. PES zyskują w ten sposób dodatkowe narzędzie budowania swojego wizerunku. Z jednej strony Znak daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań, z drugiej strony certyfikowane podmioty muszą dbać o jakość i konkurencyjność.

Certyfikat Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” otrzymały w tym roku 3 podmioty z Łódzkiego:

Fundacja Sentivenio z Łodzi (która zajmuje się wspieraniem rozwoju dzieci z autyzmem)

Instytut Równość i Dostępność z Łodzi

Fundacja „ZA” z Radomska

Organizatorem Forum było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

(fot. Tomasz Grala)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego