POBOŻNOŚĆ I NAUKA. Szkoły Pijarskie zapraszają w swe szeregi

Ogromne dzieło szerzenia oświaty wśród najbiedniejszych dzieci rozpoczął św. Józef Kalasancjusz, mówiąc: „Już odnalazłem tutaj, w Rzymie, sposób naśladowania Boga, służbę dzieciom i młodzieży, i nie zostawię tego dla żadnej innej rzeczy na świecie”. Miało to miejsce jesienią 1597 roku w najuboższej wówczas dzielnicy Rzymu – na Zatybrzu, w zakrystii kościoła św. Doroty. Kalasancjusz nie tylko oddał się idei wychowania i nauczania najmłodszych i najbiedniejszych. Stworzył w tym celu Zakon Szkół Pobożnych (Ojcowie Pijarzy), którzy bezpłatnie nauczali i kształcili młode umysły, według programu swego założyciela. Mieli okazywać cierpliwość, wyrozumiałość i traktować indywidualnie każde dziecko. Dzięki ks. Stanisławowi Konarskiemu szkoły pijarskie trafiły na grunt polski.

Szkoły pijarskie kontynuują tradycję swojego założyciela do dziś. Możemy je znaleźć na całym świecie, a w Polsce m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Łowiczu.

Gośćmi Pauliny Wysockiej byli o. MAREK BARCZEWSKI, rektor Kolegium Pijarskiego w Łowiczu i pan PRZEMYSŁAW JABŁOŃSKI, dyrektor Szkół Pijarskich w Łowiczu. Opowiedzieli o dziele św. Józefa Kalasancjusza, którego papież Pius XII w roku 1948 ustanowił patronem wszystkich chrześcijańskich szkół podstawowych na świecie.

Czym różni się szkoła pijarska od zwykłej szkoły? Dlaczego aspekty wychowawcze i pobożność są tak ważne w procesie nauczania? Co daje uczniom poranna modlitwa przed lekcjami? Czy warto postawić na katolicką szkołę?