OSP Wólka Smolana, Paprotnia, Nowa Sucha i Wyczółki z nowymi wozami dzięki wsparciu UE

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Dziś pierwsze umowy w subregionie żyrardowskim z władzami gmin Brochów, Teresin, Nowa Sucha i Sochaczew podpisał marszałek Adam Struzik. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu sochaczewskiego to prawie 5,8 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – prawie 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków. – W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i remonty strażnic. W aktualnej perspektywie pieniądze przeznaczamy na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo wynosi aż 250 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.

– Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a rola funduszy europejskich jest w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym prawie 221 mln zł.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek podkreśla, że bez unijnego wsparcia nie udałoby się doposażyć w takim stopniu druhów z Mazowsza. – Dzięki pomocy Unii Europejskiej możemy wesprzeć mazowieckie jednostki OSP. W sumie subregion żyrardowski zyska aż 15 wozów strażackich o łącznej wartości 24,8 mln zł, które trafią m.in. do OSP Wólka Smolana, Paprotnia, Nowa Sucha i Wyczółki.

 

– Samorząd Województwa Mazowieckiego dba o zrównoważony rozwój w każdym obszarze. Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem, dlatego możliwość dofinansowania nowych wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z funduszy europejskich to bardzo dobra wiadomość – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W piątek (19 stycznia br.) zostały podpisane cztery umowy na doposażenie jednostek z subregionu żyrardowskiego. OSP z powiatu sochaczewskiego otrzymają prawie 5,8 mln zł na zakup czterech wozów strażackich.

Prawie 5,8 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu sochaczewskiego

Nowy ciężki wóz strażacki z wyposażeniem trafi do OSP Wólka Smolana. Sprzęt umożliwi strażakom podjęcie szybkiej i skutecznej interwencji oraz skróci czas dojazdu do miejsca zdarzenia.

Tytuł projektu: Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w gminie Brochów
Beneficjent: Gmina Brochów
Całkowita wartość projektu: 1 729 920,01 zł
Dofinansowanie z UE: 1 470 432,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki środkom z UE OSP Paprotnia zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Nowoczesny, specjalistyczny sprzęt poprawi efektywność działań ratowniczej straży pożarnej.

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem
Beneficjent: Gmina Teresin
Całkowita wartość projektu: 1 866 070,42 zł
Dofinansowanie z UE: 1 586 159,85 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Sucha wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w regionie. W ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna dotycząca zmian klimatu i bezpieczeństwa.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Nowa Sucha
Beneficjent: Gmina Nowa Sucha
Całkowita wartość projektu: 1 642 020,97 zł
Dofinansowanie z UE: 1 395 717,82 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Sochaczew kupi średni wóz strażacki z wyposażeniem dla OSP Wyczółki. Nowy pojazd usprawni funkcjonowanie służb ratowniczo-gaśniczych oraz umożliwi szybszą i skuteczniejszą interwencję. Projekt obejmuje też kampanię edukacyjną obejmującą spotkania z lokalną społecznością, pokazy ratownictwa medycznego i technicznego na uroczystościach gminnych; festynach, spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyczółki
Beneficjent: Gmina Sochaczew
Całkowita wartość projektu: 1 573 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 337 050,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego