680 tys. zł od samorządu Mazowsza na bazę sportową dla Warszawy

Budowa i remonty boisk, skateparków i pumptracków czy modernizacja pływalni to inwestycje, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane przy wsparciu samorządu Mazowsza w Warszawie. Na realizację Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 władze województwa przeznaczyły 10 mln zł . W sumie zostanie zrealizowanych 114 projektów, w tym 7 na terenie Warszawy. Dziś członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc podpisała w tej sprawie umowy z beneficjentami.

 

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik tegoroczna edycja programu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – W tym roku wpłynęło do nas 235 wniosków o wsparcie, a kwota dofinansowania, o jaką ubiegali się w nich samorządowcy, przekroczyła trzykrotnie pulę, którą przeznaczyliśmy na realizację tego programu. To pokazuje, że ta inicjatywa jest potrzebna. Samorządowcy widzą  realne efekty tego wsparcia i aplikują do samorządu o środki. Z rozmów z beneficjentami wiemy, że często pomoc z budżetu Mazowsza domyka budżet takiego przedsięwzięcia.

Na realizację zadania samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w tym roku 10 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu nie mogło przekroczyć 200 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ponadto każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza jeszcze w tym roku zostanie zrealizowanych 114 inwestycji, z czego 7 na terenie Warszawy.

– Projekty sportowe, które uzyskają wsparcie z budżetu Mazowsza to często inwestycje, które nie mogłyby być zrealizowane, gdyby nie nasza pomoc. A przecież nowa sala sportowa, kort tenisowy czy siłownia to więcej niż tylko obiekty, to inwestycja w zdrowie i kondycję Mazowszan, które w czasie pandemii i przymusowego zamknięcia mogły zostać przez wielu zaniedbane. Z naszego wsparcia w tegorocznej edycji skorzysta 7 stołecznych dzielnic  – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Do programu mogły zgłaszać się gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego. Szansę na wsparcie z budżetu województwa miały projekty dotyczące budowy nowych, modernizacji i remontu już istniejących obiektów sportowych, w tym m.in.: hal i boisk sportowych, boisk sportowych wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych i sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptrack, street workout), placów sportowo-rekreacyjnych.