Nowenna przed wspomnieniem Najświętszej Maryji Panny Niepokalanej, objawiającej Cudowny Medalik.

27 listopada wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Niepokalaną, objawiającą Cudowny Medalik. Dla rycerzy Niepokalanej Cudowny Medalik jest zewnętrznym znakiem całkowitego oddania się Niepokalanej. Propagatorem tego sakramentalium był św. Maksymilian M. Kolbe. Dlatego tym bardziej zapraszamy do odmówienia Nowenny przed wspomnieniem Najświętszej Maryji Panny Niepokalanej, objawiającej Cudowny Medalik.

Modlitwy oraz rozważania na każdy dzień nowenny zaczerpnęliśmy ze strony: www.krakow.szarytki.pl

DZIEŃ 1, 18 listopada

Pierwsze objawienie 18-19 lipiec 1830 r. Przychodź do tego ołtarza. Przy moim Synu Jezusie znajdziesz światło i siłę. Maryja mówi nam o miłości Boga do nas. Zaprasza nas do pójścia za Chrystusem, do zrozumienia, czego Pan chce od nas. Dzięki Maryjo, że nas prowadzisz do Chrystusa. Dzięki, że nam pomagasz stać się w naszym życiu świadkami Miłości.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa na każdy dzień

O Maryjo bez grzechu Poczęta,
Matko Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Matko nasza,
przejęci najżywszą ufnością w Twoje wszechmocne
i skuteczne orędownictwo,
jakie tak często okazywałaś przez Cudowny Medalik,
błagamy Cię, wyjednaj nam łaski i dobrodziejstwa,
o które prosimy, jeżeli to może nam dopomóc
w pomnożeniu naszej miłości ku Bogu i ku ludziom.
Amen.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

DZIEŃ 2, 19 listopada

Drugie objawienie, 27 listopad 1830 r. Widziałam Najświętszą Pannę … Trzymała w dłoniach kulę, na której był krzyżyk. Usłyszałam: „Ta kula przedstawia świat cały, każdą poszczególną osobę”. Bóg stwarza świat z miłości, aby ludzie żyli tą miłością. Dzięki, Maryjo, że uczysz nas, że wszyscy ludzie bez wyjątku, są powołani do wejścia w lud Boży.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa na każdy dzień

O Maryjo bez grzechu Poczęta,
Matko Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Matko nasza,
przejęci najżywszą ufnością w Twoje wszechmocne
i skuteczne orędownictwo,
jakie tak często okazywałaś przez Cudowny Medalik,
błagamy Cię, wyjednaj nam łaski i dobrodziejstwa,
o które prosimy, jeżeli to może nam dopomóc
w pomnożeniu naszej miłości ku Bogu i ku ludziom.
Amen.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

DZIEŃ 3, 20 listopada

O Maryjo bez grzechu poczęta… Św. Katarzyna przekazuje światu znak przyniesiony przez Maryję, spełnia swą misję: Dać poznać światu Dziewicę „poczętą bez grzechu”. Razem ze św. Katarzyną podziwiamy Cię Maryjo, Najczystszą Matkę Boga.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa na każdy dzień

O Maryjo bez grzechu Poczęta,
Matko Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Matko nasza,
przejęci najżywszą ufnością w Twoje wszechmocne
i skuteczne orędownictwo,
jakie tak często okazywałaś przez Cudowny Medalik,
błagamy Cię, wyjednaj nam łaski i dobrodziejstwa,
o które prosimy, jeżeli to może nam dopomóc
w pomnożeniu naszej miłości ku Bogu i ku ludziom.
Amen.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

DZIEŃ 4, 21 listopada

Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Każ wybić Medalik według tego wzoru. Jezus przyłączył Maryję do swego dzieła zbawczego. Wszystkie łaski otrzymujemy od Jezusa i jedynie od Niego, jedynego Zbawiciela, ale przychodzą one do nas poprzez Maryję. Dzięki, Maryjo, że przyjmujesz naszą modlitwę, ale także za to, że przypominasz nam nieustannie, że to Twój Syn wszystko może. Naucz nas prosić o łaski, które nam są zawsze potrzebne.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa na każdy dzień

O Maryjo bez grzechu Poczęta,
Matko Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Matko nasza,
przejęci najżywszą ufnością w Twoje wszechmocne
i skuteczne orędownictwo,
jakie tak często okazywałaś przez Cudowny Medalik,
błagamy Cię, wyjednaj nam łaski i dobrodziejstwa,
o które prosimy, jeżeli to może nam dopomóc
w pomnożeniu naszej miłości ku Bogu i ku ludziom.
Amen.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

DZIEŃ 5, 22 listopada

Stopy Jej opierały się na białej kuli, na której znajdował się wąż. Grzech człowieka jest odrzuceniem miłości: niesprawiedliwość, przemoc, egoizm, ucisk maluczkich: – waż jest jego symbolem. Maryjo, pomóż nam walczyć ze złem, które tkwi w nas, dopomóż nam mówić jak Ty: „Tak” – Panu.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa na każdy dzień

O Maryjo bez grzechu Poczęta,
Matko Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Matko nasza,
przejęci najżywszą ufnością w Twoje wszechmocne
i skuteczne orędownictwo,
jakie tak często okazywałaś przez Cudowny Medalik,
błagamy Cię, wyjednaj nam łaski i dobrodziejstwa,
o które prosimy, jeżeli to może nam dopomóc
w pomnożeniu naszej miłości ku Bogu i ku ludziom.
Amen.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

DZIEŃ 6, 23 listopada

Zobaczyłam odwrotną stronę Medalika: literę M a nad nią krzyż… Oto co nam wyjaśnia odwrotna strona Medalu: Syn Boży, stawszy się człowiekiem, zbawia nas przez swą śmierć na krzyżu oraz przez swe Zmartwychwstanie. Maryja zajmuje najbliższe miejsce przy swym Synu. Jest Ona nieodłączna od Jezusa, którego nam daje i do którego nas prowadzi. Cierpiała razem z Nim, dla nas. Maryjo, Matko Boża, wstawiaj się za nami.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa na każdy dzień

O Maryjo bez grzechu Poczęta,
Matko Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Matko nasza,
przejęci najżywszą ufnością w Twoje wszechmocne
i skuteczne orędownictwo,
jakie tak często okazywałaś przez Cudowny Medalik,
błagamy Cię, wyjednaj nam łaski i dobrodziejstwa,
o które prosimy, jeżeli to może nam dopomóc
w pomnożeniu naszej miłości ku Bogu i ku ludziom.
Amen.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

DZIEŃ 7, 24 listopada

Poniżej dwa serca – Jezusa i Maryi. Serce Jezusa otoczone cierniami, przypomina nam, że Męka Chrystusa jest ogromnym przejawem miłości Boga. Serce Maryi mówi nam, że Maryja jednoczy się z tą zbawczą miłością. Maryjo, naucz nas iść za Chrystusem po drodze miłości, aż do oddania siebie.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa na każdy dzień

O Maryjo bez grzechu Poczęta,
Matko Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Matko nasza,
przejęci najżywszą ufnością w Twoje wszechmocne
i skuteczne orędownictwo,
jakie tak często okazywałaś przez Cudowny Medalik,
błagamy Cię, wyjednaj nam łaski i dobrodziejstwa,
o które prosimy, jeżeli to może nam dopomóc
w pomnożeniu naszej miłości ku Bogu i ku ludziom.
Amen.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

DZIEŃ 8, 25 listopada

Naokoło 12 gwiazd. Gwiazdy przedstawiają Apostołów, Kościół, każdego z nas. Dawny lud Boży o dwunastu pokoleniach ustąpił miejsce Kościołowi. Lud nowy – dziś znajduje się w drodze. My stanowimy Kościół. Maryjo, pomóż nam stać się Apostołami i zanosić światu orędzie Medalika – Twoje Posłannictwo wiary, nadziei i miłości.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa na każdy dzień

O Maryjo bez grzechu Poczęta,
Matko Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Matko nasza,
przejęci najżywszą ufnością w Twoje wszechmocne
i skuteczne orędownictwo,
jakie tak często okazywałaś przez Cudowny Medalik,
błagamy Cię, wyjednaj nam łaski i dobrodziejstwa,
o które prosimy, jeżeli to może nam dopomóc
w pomnożeniu naszej miłości ku Bogu i ku ludziom.
Amen.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

DZIEŃ 9, 26 listopada

Cudowny Medalik: „znak”, który ewangelizuje, orędzie dla naszego życia. Maryja, poczęta bez grzechu, by stać się Matką Boga. Jest Ona nieodłączna od Chrystusa. Daje Go nam i prowadzi nas do Niego. Maryja jest naszą Matką, wstawia się za nami. Jest Pośredniczką Bożych łask. Maryja, Matka Kościoła, wzywa nas, byśmy byli Apostołami, byśmy głosili i żyli Dobrą Nowiną Zmartwychwstałego Chrystusa. Maryjo, Matko Kościoła, dopomóż nam w zrozumieniu Twego orędzia i życia nim.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa na każdy dzień

O Maryjo bez grzechu Poczęta,
Matko Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Matko nasza,
przejęci najżywszą ufnością w Twoje wszechmocne
i skuteczne orędownictwo,
jakie tak często okazywałaś przez Cudowny Medalik,
błagamy Cię, wyjednaj nam łaski i dobrodziejstwa,
o które prosimy, jeżeli to może nam dopomóc
w pomnożeniu naszej miłości ku Bogu i ku ludziom.
Amen.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwy oraz rozważania na każdy dzień nowenny zaczerpnęliśmy ze strony: www.krakow.szarytki.pl