STRUMIEŃ ŁASKI: Spotkanie z ks. Mariuszem Jaskotem – sobota, 25 listopada, 10.15

Tym razem gościem programu jest ks. Mariusz Jaskot, który pochodzi z Wyszkowa. Jego droga do kapłaństwa była długa i inna niż większości księży. Wezwanie do kapłaństwa usłyszał na Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii w 2005 roku. Miał wtedy 30 lat, za sobą trudne przejścia życiowe i sporo na sumieniu. Mimo tego Droga Neokatechumenalna, do której wstąpił, obdarzyła go zaufaniem i skierowała do seminarium. Losowanie zdecydowało, że studiował i był formowany w Zambii, w Afryce. Wyjechał tam w 2010 r., święcenia kapłańskie otrzymał w Zambii we wrześniu 2020 r. Został księdzem, mając 45 lat. Pracę magisterską napisał z teologii dogmatycznej o łasce.

Na audycję zapraszają (w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 10:15)

Marcin Janasz i o. Robert Serafinowski.

SŁUCHAJ: sobota, 25 listopada – godz. 10.15