Nowe i szybkie połączenie Wieluń – Łódź coraz bliżej

Wieluń będzie miał lepsze połączenie kolejowe z Łodzią. PKP PLK S.A. podpisały dziś umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej linii kolejowej łączącej Chorzew Siemkowice z Wieluniem. Inwestycja jest realizowana z rządowego programu Kolej Plus, którego beneficjentem jest również województwo łódzkie. – Podpisując dziś tę umowę, robimy kolejny krok do celu, który wyznaczyłem sobie na początku kadencji samorządu, czyli walki z wykluczeniem komunikacyjnym – podkreśla marszałek Grzegorz Schreiber, który wspólnie z Andrzejem Bittelem, wiceministrem infrastruktury uczestniczył dziś w podpisaniu umowy.

Mieszkańcy województwa łódzkiego zyskają lepszy dostęp do kolei. Z Wielunia będzie można dojechać koleją do Łodzi przez Zduńską Wolę i Pabianice. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą na kwotę 8,775 mln zł netto na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ok. 28 km nowej linii kolejowej, która połączy linię kolejową nr 131 w rejonie stacji Chorzew Siemkowice z linią nr 181 w Wieluniu.

Dzięki budowie połączenia mieszkańcy południowej części województwa łódzkiego zyskają szybkie i dogodne połączenie kolejowe z Łodzią. Szacuje się, że po oddaniu nowej linii czas przejazdu z Wielunia do stolicy województwa wyniesie około 1h 39 min.

W ramach projektu o szacowanej wartości ponad 580 mln zł mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei dzięki budowie 5 nowych przystanków: Wieluń Berlinek, Ruda, Wierzchlas, Drobnice, Siemkowice. Obiekty zapewnią komfortowe warunki oczekiwania na pociąg. Będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu w połączeniach przewoźnicy mogą wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i tym samym przygotować lepszą ofertę dla podróżnych.

– Stworzenie dogodnego połączenia kolejowego nie tylko pozytywnie wpłynie na rozwój Wielunia, ale również rozwój gospodarczy całego regionu. Nowa linia Wieluń – Chorzew Siemkowice to jeden z 3 projektów realizowanych w ramach rządowego programu Kolej+ w woj. łódzkim, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu – powiedział dziś w Wieluniu Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Podpisując dziś tę umowę, robimy kolejny krok do celu, który wyznaczyłem sobie na początku kadencji samorządu, czyli walki z wykluczeniem komunikacyjnym – mówił Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – To wynik naszych starań, ale także wynik dobrej polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bo to właśnie rządowy program Kolej Plus dał nam możliwość rozbudowy sieci kolejowej. Działamy konsekwentnie i skutecznie, aby rozwijać sieć kolejową w naszym województwie.

– Podpisana dzisiaj umowa stanowi początek realizacji Programu Kolej Plus w województwie łódzkim. Dzięki inwestycji poprawi się dostęp do kolei dla mieszkańców Wielunia i południowej części regionu – mówi Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dyrektor ds. utrzymania infrastruktury.

W wydarzeniu na stacji Wieluń Dąbrowa uczestniczyli także poseł Paweł Rychlik, wicewojewoda łódzki Marcin Buchali, wicestarosta wieluński Krzysztof Dziuba i radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Edward Kiedos.

Projekty Kolej Plus w Łódzkiem

Z Programu Kolej Plus do realizacji w województwie łódzkim zakwalifikowano 3 projekty. Oprócz linii do Wielunia, zaplanowano modernizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa oraz modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna.

Również dzisiaj PLK S.A. podpisała umowę z Województwem Świętokrzyskim na realizację projektu dot. modernizacji i elektryfikacji linii Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna.

W grudniu ubiegłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zawarły umowę na modernizację i elektryfikację linii kolejowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

fot. Tomasz Grala

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego