Łódzkie: Rekordowe wsparcie dla sołectw. Aż 8 milionów złotych na program „Sołectwo na plus”

Aż osiem milionów złotych samorząd województwa łódzkiego przekaże w tym roku na inwestycje w ramach programu „Sołectwo na plus”. Właśnie ruszył konkurs, w którym projekty mogą zgłaszać sołtysi. Do zdobycia są dotacje do 12 tys. zł m.in. na nowe place zabaw, siłownie plenerowe, wyposażenie świetlic wiejskich czy remonty boisk. – Wy dajecie pomysł, my pieniądze na jego realizację – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

To już 8. edycja programu, do tego z najwyższym do tej pory budżetem. Na rozwój wsi w Łódzkiem poprzez tzw. małe granty sołeckie, samorząd województwa przeznaczył w tym roku rekordowe osiem milionów złotych, czyli o 2 miliony więcej niż w 2022 roku i aż o ponad 7,5 mln zł więcej niż miało to miejsce w pierwszej edycji konkursu, w 2016 roku.

– Trudno uwierzyć, ale wtedy sołectwa otrzymały łącznie 300 tys. zł. Od 2018 roku, widząc, jak wsie w Łódzkiem chcą się rozwijać, my co roku zwiększamy budżet. To bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, bo trafiają dokładnie tam, gdzie mieszkańcy ich potrzebują, na ich pomysły, na ich marzenia, które samorząd województwa pomaga spełnić  – podkreśla marszałek Schreiber.

Te marzenia to nowe place zabaw, boiska czy siłownie plenerowe, to altany do spotkań mieszkańców, to ogrodzenia boisk czy wyposażenie świetlic wiejskich. O tym, jak dużo pomysłów mają mieszkańcy Łódzkiego świadczy zainteresowanie konkursem. W ubiegłorocznej edycji samorząd przyznał łącznie 502 dotacje, ale zgłoszeń było ponad 1.200. Co ważne, także w tegorocznej odsłonie konkursu, wnioski składają bezpośrednio sołtysi, a nie dana gmina, na terenie której znajduje się miejscowość.

– Zmieniliśmy zasady, żeby być jeszcze bliżej ludzi. To są ich pomysły, potrzeby, to to mieszkańcy danego sołectwa najlepiej wiedzą, czego brakuje w ich wsi, co chcieliby zmienić – dodaje Grzegorz Schreiber.

W ocenie projektów komisja będzie brała pod uwagę m.in. znaczenie danej inwestycji dla lokalnej społeczności czy zaangażowanie mieszkańców w realizację m.in. poprzez współpracę z KGW.

Nabór właśnie ruszył. Zgłoszenie, wypełnione i podpisane przez sołtysa wraz z pieczęcią, należy złożyć lub przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2023. 

Regulamin i szczegóły konkursu można znaleźć tutaj:  https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2023

Fot. Adam Staśkiewicz, Sebastian Sołtyszewski, mat. UM WŁ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego