Niepokalanów: Sylwester z Maryją

Sylwester w ciszy? Czy to możliwe? TAK! Wszystkich, którzy pragną z Matką Bożą spędzieć przełom 2023 i 2024 roku zapraszamy na niezwykłe rekolekcje do Niepokalanowa.

CEL REKOLECJI ojcowie franciszkanie określają następująco: Dziękczynienie za otrzymane łaski w Starym Roku oraz prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej w Nowym Roku poprzez zawierzenie siebie, swojej rodziny i wszystkich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi.

Fundamentem rekolekcji będzie codzienna Eucharystia, a także adoracja Najświętszego Sakramentu, medytacja Ewangelii, wspólny Różaniec, konferencje oraz spowiedź święta.

Rekolekcje zakończą się zawierzeniem siebie, swoich krewnych i wszelkich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi oraz możliwością wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej.

Rekolekcje odbywają się w ciszy, dlatego uczestnicy proszeni są o wyłączenie telefonów komórkowych i niekorzystanie z Internetu.
Udział w tych rekolekcjach może skutecznie pomóc w uporządkowaniu tego wszystkiego, co wydarzyło się w naszym życiu w Starym Roku i z Maryją Niepokalaną wkroczyć w Nowy Rok 2024.

Termin: 29 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024
Miejsce: Dom Rekolekcyjny św. Teresy w Niepokalanowie
Prowadzący: Franciszkanie z Niepokalanowa, Marta Przybyła z Poznania

Dokładne informacje na temat zakwaterowania, kosztów i dokładnego programu Rekolekcji: TUTAJ