Betlejemskie Światło Pokoju w Niepokalanowie

Betlejemskie Światło Pokoju jest już w Niepokalanowie! Poinformowała o tym m.in. jednostka OSP Niepokalanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Dziś Harcerze przekazali naszej jednostce „Betlejemskie Światło Pokoju.” Bardzo dziękujemy i cieszymy się. To znak, że nadchodzą Święta Bożego narodzenia, i to duuużymi krokami” – napisali na swoim profilu na fb druhowie z Niepokalanowa.


OGIEŃ Z BETLEJEM

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

HISTORIA BŚP W POLSCE

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

HASŁA BŚP
Co roku sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju przyświeca inne hasło.
2021 – ŚWIATŁO NADZEI
2020 – ŚWIATŁO SŁUŻBY
2019 – ŚWIATŁO, KTÓRE DAJE MOC
2018 – ŚWIATŁO, KTÓRE ŁĄCZY
2017 – W TOBIE JEST ŚWIATŁO
2016 – ODWAŻNIE TWÓRZMY POKÓJ
2015 – ZAUWAŻ CZŁOWIEKA
2014 – POKÓJ JEST W NAS
2013 – WYJDŹ Z CIENIA – POKAŻ DOBRO
2012 – ODWAŻ SIĘ BYĆ DOBRYM
2011 – ŚWIATŁO, KTÓRE PROWADZI
2010 – KU PRZYSZŁOŚCI
2009 – WSZYSCY RODZIMY SIĘ DO SŁUŻBY
2008 – NIEŚMY PŁOMIEŃ BRATERSTWA
2007 – STAWIAJMY WYZWANIA, ŚWIEĆMY PRZYKŁADEM
2006 – JEDNO ŚWIATŁO – JEDNO PRZYRZECZENIE
2005 – JEDEN ŚWIAT – JEDNO ŚWIATŁO
2004 – BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU – ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA, EUROPY, POLSKI
2003 – “ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI, TAK JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM” (J 13,34)
2002 – BĄDŹCIE ŚWIADKAMI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
2001 – WY JESTEŚCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA (MT 5, 15)
2000 – W TRZECIE TYSIĄCLECIE
1999 – W ROK JUBILEUSZOWY Z BETLEJEMSKIM ŚWIATŁEM POKOJU
1998 – DO ŚWIATŁA DOBRO GARNIE SIĘ
1997 – POKÓJ Z WAMI
1996 – BYĆ ŚWIATŁEM DLA INNYCH

Za: https://swiatlo.zhp.pl/