Nawet po 25 tys. zł dla młodzieżowych rad na Mazowszu!

Młodzieżowe rady to prawdziwa kuźnia samorządności. Mazowieckie gminy i powiaty oraz dzielnice Warszawy mogą ubiegać się o pomoc finansową na powoływanie młodzieżowych rad oraz wspieranie funkcjonowania tych już istniejących. Ruszył właśnie nabór do programu „Mazowsze dla młodzieży”. Do rozdysponowania jest łącznie aż 1,1 mln zł! Wnioski są przyjmowane do 4 maja.

Na Mazowszu nie brakuje przedsiębiorczych i ambitnych młodych osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu swoich lokalnych społeczności. Samorząd województwa mazowieckiego pomoże im w realizacji ich inicjatyw.

Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, wspieranie młodzieżowych rad to inwestycja w rozwój samorządności na Mazowszu.

 Ogromnie nas cieszy, że coraz więcej gmin i powiatów powołuje rady, w których zasiada młodzież. Trzeba wspierać młodych Mazowszan w realizowaniu społecznej pasji. Kto wie, może wśród nich są przyszli samorządowcy, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego, zachęca młode osoby do aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu ich lokalnych społeczności.

– Samorząd województwa wspiera aktywną młodzież i przeznacza 1,1 mln zł na powstanie i działanie młodzieżowych rad. Sądzimy, że w ten sposób uaktywnimy młodych ludzi, że będzie to impuls, żeby zaczęli działać i realnie rozwiązywać swoje problemy. Zachęcamy młodych ludzi, aby byli aktywni.

Dobrym przykładem zaangażowania młodych osób w działalność społeczną jest Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego. Jego wiceprzewodniczący Maciej Kotala namawia swoich rówieśników do aktywnego uczestniczenia w życiu zarówno lokalnej społeczności, jak i całego regionu.

– Dlaczego warto działać? Przede wszystkim dlatego, że mamy realny wpływ na to, co dzieje się w naszej lokalnej społeczności. To daje też poczucie budowania wspólnoty, która może dużo zdziałać. Bardzo ważne, żeby już w tym wieku się aktywizować, bo w przyszłości to nasze pokolenie będzie sprawować władzę w samorządach.

O wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla młodzieży” mogą ubiegać się gminy, powiatydzielnice Warszawy, w których działają rady młodzieżowe, a także te samorządy, które takie organy w tym roku zamierzają powołać. Pomoc finansową z budżetu województwa można otrzymać na zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizację inauguracyjnej sesji młodzieżowej rady,organizację szkoleń przygotowujących młodzież do pełnienia funkcji radnego, warsztatów rozwijających u młodych osób kompetencje społeczne i przywódcze, a także realizację inicjatyw zgłoszonych przez rady młodzieżowe oraz podnoszenie kompetencji ich opiekunów.

Każda gmina i powiat mogą zgłosić po jednym wniosku. Wyjątkiem jest Warszawa – tu jeden wniosek przypada na jedną dzielnicę. Wnioski można składać za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. Więcej informacji na www.mazovia.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego