Młodzieżowi radni podsumowali rok

Młodzieżowi radni obradowali na ostatniej w obecnym roku sesji sejmiku. Podsumowano dotychczasowe działania, przedstawiono nowe postulaty i plany na dalszą część kadencji. W obradach udział wzięli także przedstawiciele trzech delegacji młodzieżowych sejmików z województw: pomorskiego, podkarpackiego oraz wielkopolskiego.

Ósmy Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego (MSWM) obradował w specjalnej, bożonarodzeniowej scenerii Basenu Artystycznego Warszawskiej Opery Kameralnej. Podczas dzisiejszej konferencji młodzi radni wypracowali wiele postulatów, m.in. na temat aktywizacji praw młodzieży, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na Mazowszu czy poprawy komunikacji między nauczycielami a uczniami.

– Mamy za sobą wiele projektów. Jesteśmy szczęśliwi, bo działalność sejmiku szybko się rozwija. Mamy już za sobą pierwszą konferencję rad młodzieżowych Mazowsza, gdzie zgromadziliśmy 42 rady z całego regionu, więc było to wydarzenie na wielką skalę. Zorganizowaliśmy 7 warsztatów siedmiu różnych komisji. Ponadto w tym roku w trzech mazowieckich miastach, w Płocku, Warszawie i Radomiu.  organizowaliśmy akcję „(nie)WYKLUCZENI” walczącą z nierównościami społecznymi i dyskryminacją. Cieszymy się, że nasza inicjatywa dalej się rozwija. Będziemy ją kontynuować na większą skalę, tym bardziej że otrzymaliśmy zaproszenie od szkół – powiedziała Marcelina Maciąg, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Podczas sesji radni podsumowali dotychczasowe projekty i aktywności przez nich prowadzone, jak np. inicjatywę „(nie)WYKLUCZENI” podejmującą trudne tematy wykluczeń i nierówności społecznych. Jak poinformował Michał Sobiech, przewodniczący komisji inkluzywności, akcja będzie rozwijana w mazowieckich szkołach, ponieważ zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, potwierdzają, że temat szacunku, równości i tolerancji wobec osób, które są inne od nas, jest bardzo ważny.

Jedną z nowych inicjatyw Młodzieżowego Sejmiku Mazowsza na przyszły rok jest projekt „Niebieska skrzyneczka pomocy młodzieży”, który ma celu poprawę bezpieczeństwa w szkołach i relacji uczeń-nauczyciel.

– Do skrzyneczek uczniowie będą mogli wrzucać swoje propozycje pomocy, uwagi, zażalenia i skargi, anonimowo bądź podpisane. Na początku niebieskie skrzyneczki będą funkcjonować w szkołach naszych radnych i prezydium, a później w innych mazowieckich szkołach, które będą się zgłaszać po taką skrzyneczkę. Nawiązujemy także współpracę z młodzieżowymi sejmikami innych województw, by rozpropagować tę akcję szerzej, poza Mazowszem – mówi Kamila Wnuk, sekretarz MSWM i przewodnicząca komisji zdrowia.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego