MKR-Modlitewne Koło Ratunkowe: Modlitwa za życie dzieci poczętych

„Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości” – Jan Paweł II

„Bardzo potrzebna jest modlitwa, ratująca życie dzieci poczętych i krzyk naszych serc do nieba, by proceder zabijania nienarodzonych dzieci został wstrzymany, bo tam, gdzie zabija się życie poczęte, tam na pewno przyjdzie również i konsekwencja  nie tylko w rodzinie, ale także w Ojczyźnie” – apeluje Wiesława Kowalska. W rozmowie z Malwiną Szymańską w najbliższej audycji MKR-Modlitewne Koło Ratunkowe przybliży modlitwę na nienarodzone dzieci, powie o skali aborcji oraz zachęci do przybycia do Niepokalanowa w dniu 8 grudnia tego roku, kiedy to szczególnie będziemy się modlić za dzieci poczęte.

Wiesława Kowalska – pedagog, matka wielodzietnej rodziny. Od 1981 r. zajmuje się obroną życia, zaś od 1987 r. promuje modlitwę duchowej adopcji i niesie pomoc rodzinom dotkniętym syndromem postaborcyjnym. Autorka wielu artykułów, modlitw, nowenn. Świadek wielu łask i cudów, uzdrawiającej mocy Boga, płynącej ze wspólnej modlitwy w rodzinach. Od 1994 r. wraz z o. Stanisławem Jaroszem OSPPE prowadzi rekolekcje formacyjno-szkoleniowe dla animatorów realizujących program duchowej obrony rodziny w kraju i za granicą. Świadectwem tym dzieli się w wielu krajach podczas rekolekcji kapłańskich, młodzieżowych, w szkołach i parafiach, na seminariach duchownych, we wspólnotach i zakładach karnych.

SŁUCHAJ: czwartek, 6 grudnia 2018, 9.10 i ok. 20.20

Wszystkich audycji MKR- Modlitewne Koło Ratunkowe możes posłuchać TUTAJ

 


Przeczytaj także: W Adwencie módl się za dzieci nienarodzone z Maryją i Jezusem przebywającym pod sercem Matki