Mazowsze: 4 mln na imprezy kulturalne i turystyczne

Właśnie rozstrzygnięto dwa konkursy dla organizacji pozarządowych. W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do podziału było 2,6 mln zł. W konkursie w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 1,4 mln zł. Łącznie do organizacji pozarządowych trafi 4 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na organizację 235 projektów kulturalnych i turystycznych.

Projektów jest wiele…

Na Mazowszu aktywnie działa najwięcej zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji, niemal 23 tys., więc konkurencja w pozyskaniu środków finansowych była bardzo duża. W sumie do obu konkursów samorządu Mazowsza zgłoszono 668 projektów.

W konkursie dla organizacji pozarządowych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowanie przyznano na realizację 166 przedsięwzięć. W drugim konkursie do dofinansowania wyłoniono 69 projektów. Wśród inicjatyw, którym przyznano środki znalazły się m.in.: komiks, festiwal muzyczny, przegląd zespołów artystycznych, Kurpiowska Biesiada Weselna, mural, festyn, piknik historyczny, rajd rowerowy.

… i są bardzo różnorodne

– W trzecim sektorze działają ludzie, którym zależy na rozwoju ich otoczenia – przypomina wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Zgłoszone do konkursów projekty są bardzo różnorodne, a przy tym akcentują ważny jubileusz, jakim jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto sięgać po te środki, zgłaszać swoje pomysły i projekty, które potrafią integrować mieszkańców regionu i łączyć pokolenia. Niektóre z wydarzeń są już cykliczne, co świadczy o tym, że cieszą się zainteresowaniem mieszkańców.

Lista dofinansowanych imprez