Licheń Stary: Festiwal Radości Maryja i Młodzi, 15-19 lipca

Festiwal Radości Maryja i Młodzi odbędzie się w Licheniu Starym w dniach 15-19 lipca 2021. Organizatorzy Festiwalu, którymi są Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym oraz sanktuaryjna Wspólnota ELO, czyli Ewangelizacyjny Licheński Ośrodek, poprzez muzykę, śpiew, adorację Najświętszego Sakramentu, udział w konferencjach i warsztatach, pragną propagować wśród młodych ludzi chrześcijańskie wartości i wielbić wspólnie Boga.

Więcej informacji: https://www.festiwallichen.com/program