Uzdrowienie chorych, módl się za nami! Ku pokrzepieniu serc…

W roku 1996 roku Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Chorego mówił o Matce Bożej, czczonej jako Uzdrowienie Chorych. Papież przywołał wówczas słowa, które Maryja w Guadelupe skierowała do Juana Diego, który prosił Ją o uzdrowienie swojego krewnego. W odpowiedzi usłyszał: „Nie martw się tą chorobą ani żadnym innym nieszczę­ściem. Czyż nie jestem twoją Matką? Czyż nie znajdujesz schronienia w moim cie­niu? Czyż nie jestem twoim zdrowiem?”.

Oddajmy dziś z ufnością Matce Bożej nasze choroby i choroby naszych bliskich. Nasze cierpienia i lęki przed bólem i stratą tych, których kochamy. Niech Maryja Niepokalana, najlepsza Matka, jak pięknie napisał kiedyś na łamach „Apostolstwa Chorych” ks. Tomasz Jaklewicz „pociesza, przytula, ociera czoło, trzyma za rękę, wskazuje niebo…” i jeżeli jest taka Boża wola – uzdrawia duchowo i fizycznie.

Modlitwa do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
Matko Najświętsza, Tobie oddaję duszę i ciało moje, do Ciebie kieruję me myśli, Ciebie błagam w mym nieszczęściu. Uzdrowienie Chorych, wybaw mnie, proszę, od niemocy mojej, podaruj mi zdrowie – skarb najcenniejszy, wlej w me serce ufność, miłość i nadzieję, aby łaska Pana zawsze była przy mnie. Pani Miłosierna, oręduj za mną, podetnij korzenie grzechów moich, ku Bogu kieruj myśli moje i bądź przy mnie w ostatniej godzinie mego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Uzdrowienie Chorych, módl się za mną!

Modlitwa za opiekujących się chorymi
Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.