Kraków: Akcja ewangelizacyjna „Skazani za skazujących”

W 2 rocznicę beatyfikacji o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka – męczenników z Pariacoto, zamordowanych z rąk terrorystów w Peru, franciszkanie z Krakowa organizują akcję ewangelizacyjną “Skazani za Skazujących”.

Wydarzenie będzie miało miejsce 5 grudnia 2017 r. w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. Akcja rozpocznie się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. bpa Damiana Muskusa, o godz. 19:00. Następnie od godz. 20:30 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z uwielbieniem poprowadzonym przez zespół JASPIS z Kościoła św. Barbary w Krakowie. W trakcie adoracji głoszone będą świadectwa osób, które przebywały w zakładach karnych. Ponadto podczas uwielbienia będą czytane modlitwy osób, które nadal przebywają w tych zakładach.

We współpracy z o. Dezyderiuszem Polem – Naczelnym Kapelanem Więziennictwa, pragniemy ponownie ukazać problem terroryzmu w Europie. Będziemy wraz z osobami skazanymi, modlić się o rozsądek i opanowanie dla osób skazujących, czyli osób dopuszczających się aktów terrorystycznych – mówią organizatorzy.

Na ołtarzu obecne będa relikwie pierwszego stopnia wspomnianych wyżej męczenników, którzy zginęli z rąk terrorystów. Gośćmi specjalnymi będą m.in. prowincjał franciszkanów w Krakowie – o. Marian Gołąb oraz ks. Wojciech Pyrzewski – kapelan więziennictwa w Grudziądzu

Z okazji 2 rocznicy beatyfikacji o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka – męczenników z Pariacoto, powstała także dedykowaną jej płyta CD pt. „naRodziny?”.

Płyta tworzona jest we współpracy z Franciszkanami oraz Jezuitami w Krakowie. Na płycie znajdą się pieśni i piosenki uwielbienia oraz wybrane cytaty z Pisma Świętego, które przeczyta o. Mariusz Balcerak SJ – organizator „Mszy w Intencji Mężczyzn” w Kościele św. Barbary w Krakowie (Społeczność BANITA), oraz duszpasterz wspólnoty NAIN.

Dochód ze sprzedaży płyt przeznaczony będzie na organizację Ignacjańskich Dni Młodzieży oraz m.in na zakup różańców z relikwiami drugiego stopnia męczenników z Pariacoto dla osób przebywających w zakładach karnych w całej Polsce, którzy chcą brać czynny udział w modlitewnej „Krucjacie Różańcowej w Obronie przed Terroryzmem” pod patronatem błogosławionych męczenników z Pariacoto.

PROGRAM:
godz. 19:00 – Msza Św. pod przewodnictwem ks. Bp. Damiana Muskusa
godz. 20:30 – adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z koncertem uwielbienia