Historia obecności Franciszkanów w Poznaniu (video mapping 3D)

Pokaz video mappingu 3D został zaprezentowany 3 października 2021 roku na fasadzie kościoła franciszkańskiego na Górze Przemysła. Przedstawia historię obecności Franciszkanów w Poznaniu.

Pokaz został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach promocji projektu: „Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-konserwatorskich związanych z ratowaniem zabytkowego Zespołu Klasztornego Franciszkanów w Poznaniu oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu”.

Więcej o renowacji: https://www.franciszkanie.gdansk.pl/2…

Strona Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania http://www.poznan.franciszkanie.pl/