Film z okazji 5. rocznicy powstania Krucjaty Różańcowej w Obronie Przed Terroryzmem

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA W OBRONIE PRZED TERRORYZMEM jest inicjatywą franciszkanów skierowaną do wiernych, którzy widząc współczesne zagrożenie terroryzmem, pragną modlić się o pokój na świecie oraz za wszystkich poszkodowanych w wyniku działań terrorystycznych. Patronami tej Krucjaty są misjonarze-męczennicy: bł. Zbigniew Strzałkowski i bł. Michał Tomaszek, którzy zginęli z rąk komunistycznych terrorystów z organizacji „Sendero Luminoso” (Świetlisty Szlak) 9 sierpnia 1991 r. w Pariacoto w Peru.
Celem Krucjaty jest modlitwa o Boży pokój na ziemi przez wyzwolenie ludzkości z grzechu nienawiści, rodzącego podziały między ludźmi i narodami. Jest to również modlitwa w obronie przed różnymi formami terroryzmu.

5 maja 2021, w 5. rocznicę powstania Krucjaty Różańcowe w Obronie Przed Terroryzm zapraszamy na premierę filmu w sieci „KRUCJATA”. Film będzie dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/MichaliZbigniew​​

Jak zostać uczestnikiem Krucjaty?

Przystąpienie do Krucjaty dokonuje się przez złożenie dobrowolnej osobistej deklaracji, którą należy wysłać tradycyjnie bądź elektronicznie na adres:
„KRUCJATA RÓŻAŃCOWA W OBRONIE PRZEZ TERRORYZMEM”
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14
31-539 KRAKÓW
lub krucjata@franciszkanie.pl

www.krucjata.franciszkanie.pl