Duże wsparcie sejmiku dla subregionu warszawskiego zachodniego

Aż 200 inwestycji z subregionu warszawskiego zachodniego otrzyma dofinansowanie z budżetu samorządu województwa. Łączna kwota wsparcia to prawie 84 mln zł. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Na remonty dróg, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, budowę placów zabaw, modernizację strażnic czy zakup autobusów szkolnych. Dziś zostały podpisane umowy na dofinansowanie. W spotkaniu wzięli udział radni województwa Anna Brzezińska i Piotr Kandyba.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji.

– Dzisiejsze podpisanie umów to kolejne potwierdzenie naszej mazowieckiej solidarności. Sejmik stara się bowiem dofinansowywać przedsięwzięcia realizowane przez lokalne samorządy. Tutaj, w Brwinowie, finansowy zastrzyk otrzymają projekty skierowane dla m.in. seniorów, działkowców czy strażaków – zauważa radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

 Ponad 75 mln zł na równomierny rozwój

Remonty dróg, budowa sieci kanalizacyjnej, szkół i świetlic – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” w subregionie warszawskim zachodnim.

– Bezsprzecznie jest to najważniejszy i największy program, dzięki któremu powstają szkoły, przedszkola, sale gimnastyczne, ośrodki zdrowia i kultury. Modernizacji ulegnie również wiele dróg gminnych i powiatowych. Cieszę się, że do powiatów wokół Warszawy trafiły w tym roku ogromne pieniądze – zwraca uwagę radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba.

Mazowsze wspiera strażaków ochotników

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu województwa otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Mazowieckie OSP dzięki wsparciu samorządu kupią 111 nowych pojazdów, a także wyremontują lub zmodernizują 233 strażnice. Sejmik przeznaczył na pomoc aż 23,5 mln zł. Z tej puli blisko 1,8 mln zł trafi do jednostek z subregionu warszawskiego zachodniego, które zakupią 9 specjalistycznych wozów strażackich i zmodernizują 13 strażnic.

Nowe place zabaw, chodniki i oświetlenie

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 7,4 mln zł otrzyma 755 projektów z całego Mazowsza. 66 z nich zostanie zrealizowanych na terenie subregionu warszawskiego zachodniego. Władze regionu przeznaczyły na ten cel prawie 634 tys. zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, oświetlenie uliczne czy modernizacje świetlic wiejskich.

Mazowsze dla czystego powietrza 

Radni województwa pomogą w walce o jakość powietrza na Mazowszu. Ponad 10,3 mln zł wsparcia otrzyma aż 141 projektów mazowieckich miast i gmin. 18 z nich zostanie zrealizowanych w subregionie warszawskim zachodnim. Na ten cel władze regionu przeznaczyły w budżecie województwa ponad 1,1 mln zł.

Mazowsze dla działkowców

O wsparcie w ramach tego programu mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, na których terenie funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Wnioski złożyło 37 gmin i wszystkie otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln zł. Umożliwi to przeprowadzenie inwestycji na terenie 100 ROD. W subregionie warszawskim zachodnim dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości ponad 82 tys. zł zostanie zrealizowanych 5 projektów.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu” to autorski program samorządu Mazowsza. Jego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Środki można było pozyskać na błękitno-zieloną infrastrukturę sprzyjającą różnorodności biologicznej, a także na energooszczędne oświetlenie zewnętrzne. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył blisko 16,5 mln zł, dzięki czemu zostanie zrealizowanych 120 inwestycji. W efekcie w regionie przybędzie m.in. ogrodów deszczowych, tężni solankowych, zostaną posadzone drzewa i krzewy, a wiele samorządów lokalnych zmodernizuje oświetlenie zewnętrzne. Miasta i gminy z subregionu warszawskiego zachodniego otrzymają ponad 1,6 mln zł na realizację 10 inwestycji.

Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych

Radni Mazowsza przyznali dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). Wsparcie otrzymało 308 inwestycji, z czego 295 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 13 – małej retencji. Na ten cel z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczono ponad 57,8 mln zł. W subregionie warszawskim zachodnim wsparcie w wysokości 2,5 mln zł otrzymało 12 inwestycji.

 

Mazowsze dla zwierząt

Ograniczanie bezdomności psów i kotów oraz pomoc schroniskom – to cele programu „Mazowsze dla zwierząt”. Gminy z województwa mazowieckiego ubiegały się o środki na przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców oraz wykonanie zabiegów sterylizacji i czipowania. Samorządy mogły również aplikować o wsparcie dla schronisk działających na ich terenie. Finalnie pomoc samorządu Mazowsza o łącznej wartości ponad 2,5 mln zł otrzyma 177 mazowieckich gmin i miast. W subregionie warszawskim zachodnim wsparcie trafi do 21 gmin. Na ten cel w budżecie województwa zarezerwowano ponad 344 tys. zł.

Mazowsze dla seniorów 

W ramach realizowanego już po raz drugi programu „Mazowsze dla seniorów” samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez gminne rady seniorów. W tym roku sejmik wesprze 100 takich projektów. Wartość dofinansowania to łącznie 2,4 mln zł. Z tej puli prawie 389 tys. zł trafi do miast i gmin z subregionu warszawskiego zachodniego. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację 14 projektów.

Mazowsze dba o kobiety

Celem programu „Mazowsze dla zdrowia kobiety” jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób najczęściej występujących u kobiet, m.in. nowotworów, chorób uroginekologicznych czy osteoporozy. Mogą to być np. świadczenia zdrowotne, czyli możliwość wykonania podstawowych i ważnych badań, takich jak USG piersi, mammografia czy cytologia. W tym roku do programu zgłoszono 26 projektów. Wsubregionie warszawskim zachodnim zostanie realizowanych 6 zadań. Samorząd województwa przeznaczy na ten cel ponad 240 tys. zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego