Centrum Nauki Kopernik otrzyma unijne wsparcie na rozwój zaplecza badawczego

Centrum Nauki Kopernik otrzyma wsparcie unijne na utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) oraz na zakup wyposażenia badawczo-rozwojowego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 16,7 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski i dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.

Już niebawem ruszy rozbudowa Centrum Nauki Kopernik. Powstanie 4-kondygnacyjny (3 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna) energooszczędny budynek, wykorzystujący nowoczesne technologie umożliwiające obniżenie zapotrzebowania energetycznego i bieżących kosztów utrzymania. Obiekt będzie siedzibą Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, pierwszego w kraju interdyscyplinarnego i międzysektorowego ośrodka badawczo-rozwojowego. Powstaną w nim cztery laboratoria: Laboratorium Rozwoju Kompetencji (LRK), Warsztat Rozwiązań Edukacyjnych (WRE), Laboratorium Danych i Analiz oraz Living Lab, w których będą tworzone produkty edukacyjne i prowadzone badania nad procesami uczenia się.

W ramach projektu zostanie także zakupiony sprzęt badawczy oraz wyposażenie laboratoriów. W Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) będą znajdowały się nowoczesne przestrzenie warsztatowo-laboratoryjne i coworkingowe, gdzie prowadzone będą badania i prace B+R z zakresu tzw. learning studies, psychologii, socjologii i edukacji oraz nauk przyrodniczych i nowych technologii. PPK będzie międzysektorową przestrzenią badań i współpracy partnerów naukowych, społecznych i biznesowych.

W wyniku realizacji projektu powstanie unikalna przestrzeń badawcza, w której naukowcy, badacze i eksperci z m.in. takich dziedzin jak psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, lingwistyka, socjologia, tzw. learning science, fizyka, biologia i chemia będą badać relacje między prototypowanymi formatami, technikami i metodami nauczania, a procesami uczenia się i poznawania, a efekty tych prac będą komercyjnie wdrażane.

Tytuł projektu: Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik
Beneficjent: Centrum Nauki Kopernik
Całkowita wartość projektu: 45 865 212,92 zł
Kwota dofinansowania: 16 765 860,42 zł
Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Samorząd Województwa Mazowieckiego