Bułgaria: poświęcenie i inauguracja katolickiego, franciszkańskiego radia „Ave Maria”

„Radosna wiadomość z delegatury prowincjalnej w Bułgarii: 22 października 2022 r. zostanie oficjalnie otwarte i zainaugurowane radio „Ave Maria” w Sofii! To kolejne radio prowincji warszawskiej! To, które działa od wielu lat to Radio Niepokalanów” – poinformowała na twitterze Kuria Generalna Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów). 

Na oficjalnej stronie internetowej Kurii Generalnej Franciszkanów Konwentualnych czytamy:

Jest to medium, które zostało założone przez naszą wspólnotę w niedawno otwartym klasztorze w bułgarskiej stolicy. Uroczystościom będzie przewodniczył kard. Leonardo SANDRI, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich, oraz wikariusz prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa) fr. Mirosław BARTOS.

Otwierając radio chcemy kontynuować dzieło św. Maksymiliana M. KOLBEGO, który jest dany naszemu Zakonowi jako przykład ofiarnej pracy dla zbawienia dusz przez Niepokalaną. W tym roku przeżywamy 100-lecie wydania pierwszego numeru „Rycerza Niepokalanej”. Niech katolickie radio „Ave Maria” będzie wotum wdzięczności za dar świętego założyciela Niepokalanowa dla naszego Zakonu i dla prowincji warszawskiej, która jest odpowiedzialna za delegaturę.

Budynek radia jest ważnym miejscem dla katolików w Bułgarii. W tym domu mieszkał i pracował bp Angelo RONCALLI, dziś św. Jan XXIII, gdy służył jako oficjał i wizytator apostolski w tym kraju w latach 1925-1934.

Dzień poświęcenia i inauguracji radia wypada we wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II. W tym roku mija 20 lat od jego pielgrzymki do Bułgarii. Dlatego będzie to również symbol dziękczynienia za jego pontyfikat i obecność na bułgarskiej ziemi w 2002 r.
Owoce działalności radiowej oraz dalszy rozwój rozgłośni zawierzamy Niepokalanej oraz polecamy waszej braterskiej modlitwie.

Bracia z Bułgarii
Fot./Teskt za: https://www.ofmconv.net/pl/