41 zabytków z Warszawy i okolic ze wsparciem samorządu Mazowsza

Wieża Ciśnień na terenie Zespołu Stacji Filtrów przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, Willa Lewego w Wołominie czy kaplica pw. św. Antoniego w Górze Kalwarii to trzy spośród 41 zabytków z Warszawy i okolic, które odzyskają swój dawny blask dzięki wsparciu samorządu województwa w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”. Na ten cel w budżecie województwa zarezerwowano ponad 3,4 mln zł. Dziś beneficjenci programu otrzymali z rąk wicemarszałka Wiesława Raboszuka certyfikaty „Cenny Zabytek Mazowsza”. W spotkaniu wzięli także udział radni województwa Krzysztof Grzegorz Strzałkowski i Piotr Kandyba.

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk wybór projektów, które otrzymają wsparcie nie należał do najłatwiejszych. – Już sam fakt, że wpłynęła do nas w tym roku rekordowa liczba wniosków świadczył o tym, że właściciele zabytków potrzebują naszej pomocy. Chcąc wesprzeć jak najwięcej inwestycji zdecydowaliśmy się ograniczyć nieco kwoty dofinansowania, aby z programu mogło skorzystać więcej beneficjentów. 

W tym roku radni województwa zdecydowali o przyznaniu dotacji 148 zabytkom. Ich łączna wartość to ponad 11 mln zł. Pomoc z budżetu województwa mazowieckiego trafi zarówno na prace przy kościołach i innych obiektach sakralnych (96), jak i zabytkach będących pod opieką samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych (52). Wśród dofinansowanych obiektów jest 41 zabytków z Warszawy i okolic.

Komisja oceniająca wnioski, decydując o wyborze zabytków do dofinansowana kierowała się takimi kryteriami, jak: konieczność przeprowadzenia prac lub robót wynikająca ze stanu zabytku, kwalifikowalność kosztów, znaczenie zabytku dla mieszkańców, w tym rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz dostępność zabytku dla społeczności lokalnej i turystów.

Warto dodać, że każdy z dofinansowanych przez samorząd województwa mazowieckiego obiektów otrzyma certyfikat „Cenny Zabytek Mazowsza”, by podkreślić jego wyjątkowe znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne.

Lista beneficjentów z Warszawy i okolic:

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Powiat Przyznana kwota dotacji
1. Warszawa, kościół pw. św. Ducha (XIX w.): remont konserwatorski elewacji i wątków ceglanych wnętrza świątyni Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor Paulinów w Warszawie Warszawa 80 000,00 zł
2. Rewaloryzacja parkietów w Domu Polonii (d. Resursie Obywatelskiej) przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Warszawa 22 750,00 zł
3. Prace konserwatorskie i roboty budowlane w partii poddasza i na dachu pałacu Radziwiłłów w Jadwisinie Antoni Borzewski legionowski 70 000,00 zł
4. Remont interwencyjno-zabezpieczający zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach Gmina Michałowice pruszkowski 70 000,00 zł
5. Remont elewacji wschodniej i zachodniej w budynku mieszkalnym przy ul. Górczewskiej 15 w Warszawie Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Górczewskiej 15 w Warszawie Warszawa 40 000,00 zł
6. Etap V – kontynuacja kompleksowej konserwacji elewacji cerkwi, Cerkiew pw. św. Jana Klimaka w Warszawie Parafia Prawosławna pw. św. Jana Klimaka Warszawa 80 000,00 zł
7. Kompleksowa konserwacja zabytkowej stolarki otworowej w Pałacu Zamoyskich w Warszawie –etap 1a, elewacja zachodnia, I kondygnacja – kontynuacja prac Stowarzyszenie Architektów Polskich Warszawa 30 000,00 zł
8. Remont elewacji budynku przy pl. Konstytucji 3 w Warszawie – kontynuacja Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Konstytucji 3 Warszawa 80 000,00 zł
9. Ratunkowe prace przy fundamentach budynku Klasztoru oo. Dominikanów od ul. Starej w Warszawie Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (oo. Dominikanów) Warszawa 80 000,00 zł
10. Prace konserwatorskie przy zabytkowym parowozie z tendrem z 1953 roku zlokalizowanym w Markach Gmina Miasto Marki wołomiński 80 000,00 zł
11. Kompleksowy remont konserwatorski elewacji wieży zachodniej kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie Parafia Najświętszego Zbawiciela w Warszawie Warszawa 80 000,00 zł
12. Prace konserwatorskie parkietu oraz schodów w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej Gmina Klembów wołomiński 60 000,00 zł
13. Wykonanie izolacji pionowej „Domu pod Akacjami” w Wołominie Anna Łazar wołomiński 150 000,00 zł
14. Remont konserwatorski elementów Cmentarza Wojennego 1939-1945 w Izabelinie Gmina Izabelin warszawski zachodni 130 000,00 zł
15. Konserwacja stolarki okiennej oraz schodów w willi „Frankówka” przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2 w Józefowie Miasto Józefów otwocki 80 000,00 zł
16. Warszawa, kościół seminaryjny Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca (XVII w.) oraz dawny klasztor Karmelitów Bosych (XVII w.), remont elewacji zewnętrznej – etap II Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie Warszawa 80 000,00 zł
17. Renowacja willi Wilhelma Lewego w Kobyłce Miasto Kobyłka wołomiński 150 000,00 zł
18. Renowacja Grobowca Sołtysiaków w Piasecznie Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Anny w Piasecznie piaseczyński 40 000,00 zł
19. Remont posadzki kościoła w Radziejowicach Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Kazimierza w Radziejowicach żyrardowski 150 000,00 zł
20. Izolacja fundamentów i posadzek w zabytkowym dworze w Kaskach Fundacja Logart grodziski 100 000,00 zł
21. Remont konserwatorski elewacji kamienicy przy ul. Szeroki Dunaj 11 w Warszawie Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Wąski Dunaj 12/18, ul. Szeroki Dunaj 1/3, 5, 7, 9, 11 Warszawa 50 000,00 zł
22. Spichlerz dworski w Brześcach (XVIII/XIX wiek), remont poszycia i pokrycia dachowego, konserwacja podłóg drewnianych i sklepień Fundacja Dwór i Folwark w Brześcach piaseczyński 110 000,00 zł
23. Remont elewacji frontowej od str. ulicy Nowogrodzkiej budynku przy ul. Nowogrodzkiej 48 w Warszawie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nowogrodzka 48 w Warszawie Warszawa 80 000,00 zł
24. Willa Laurentium w Wołominie – remont dachu Małgorzata i Grzegorz Wajs wołomiński 130 000,00 zł
25. Przeprowadzenie specjalistycznych prac konserwatorskich zabytkowej lokomotywy parowej Ty2-200 wraz z tendrem 32D43-135 w celu wyeksponowania zabytku w mieście Piastów Miasto Piastów pruszkowski 100 000,00 zł
26. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji obrazu Św. Michała Archanioła walczącego ze smokiem wraz z ramą znajdującego się w kościele w Nowym Dworze Mazowieckim Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim nowodworski 40 000,00 zł
27. Modernizacja Wieży Ciśnień zlokalizowanej na terenie Zespołu Stacji Filtrów przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. St. Warszawie S.A. Warszawa 140 000,00 zł
28. Wykonanie konserwacji zabytkowego obrazu „Trójca Święta” ołtarza głównego w Kościele pw. Świętej  Trójcy w Kołbieli Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Kołbieli otwocki 12 000,00 zł
29. Prowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (Podkowa Leśna) Powiat Grodziski grodziski 30 000,00 zł
30. Roboty budowalne zabezpieczające konstrukcję młyna (zwanego również Spichlerzem) w Pęcicach GAMMA Five Sp. z o.o. pruszkowski 50 000,00 zł
31. Remont renowacyjny elewacji zabytkowej dzwonnicy w Rybnie wraz z wykonaniem odwodnienia Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Rybnie sochaczewski 200 000,00 zł
32. Prace konserwatorskie wapiennych rzeźb gigantów oraz piaskowcowego balkonu nad bramą do kamienicy – Warszawa, kamienica Antoniego Strzałeckiego „Pod Gigantami” (1904-1905) Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Al. Ujazdowskich 24 w Warszawie Warszawa 40 000,00 zł
33. Warszawa, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, XVIII: wykonanie izolacji fundamentów wirydarza Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Warszawska Warszawa 80 000,00 zł
34. Remont konserwatorski części elewacji (E1) domu w Kolonii Mieszkaniowej Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 4 w Warszawie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
ul. Boya-Żeleńskiego 4 w Warszawie
Warszawa 100 000,00 zł
35. Remont oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej dwóch tarasów wschodniego i północnego położonych na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego znanego jako Szklany Dom, położonego w Warszawie przy ul. Mickiewicza 34/36 – VIII etap działań ratunkowych Wspólnota Mieszkaniowa „Szklany Dom” Warszawa 60 000,00 zł
36. Remont zabytkowego dachu nawy głównej i części transeptu kościoła Wniebowzięcia NMP w Szymanowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Szymanowie sochaczewski 150 000,00 zł
37. Góra Kalwaria, Kaplica pw. św. Antoniego (2 poł. XVIII w.) – kontynuacja konserwacji kaplicy Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii piaseczyński 118 000,00 zł
38. Prace renowacyjne we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej legionowski 50 000,00 zł
39. Prace konserwatorskie kwatery Natansonów i Dicksteinów na cmentarzu żydowskim w Warszawie Fundacja Dziedzictwa Kulturowego Warszawa 100 000,00 zł
40. Nowa Sucha, I poł. XIXw., Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym budynku dworu Maria Irena Kwiatkowska Warszawa 150 000,00 zł
41. Konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Bonawentury w kościele poreformackim
w Miedniewicach
Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (oo. Franciszkanie) Warszawa 50 000,00 zł
SUMA 3 492 750 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego