24 lipca wspomnienie: św. Kingi – fundatorki klasztoru klarysek w Starym Sączu

24 lipca przypada wspomnienie: św. Kingi, dziewicy. Jest patronką Polski i Litwy oraz diecezji tarnowskiej.

IMIĘ: pochodzenia węgierskiego, zdrobnienie imienia Kunegunda; z germańskiego „wstawiająca się za swoim ludem”. Na imię miała właściwie Kunegunda, była księżniczką węgierską, księżną krakowsko- -sandomierską, panią sądecką.

Kinga urodziła się w roku 1234 jako córka króla węgierskiego Beli IV. Była siostrą św. Małgorzaty Węgierskiej i bł. Jolanty. Została żoną Bolesława Wstydliwego, z którym współdzieliła dole i niedole długiego i trudnego panowania, będąc prawdziwą matką biednych i wszystkich strapionych. Po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru klarysek w Starym Sączu, łącząc z duchem surowej pokuty wewnętrzną franciszkańską radość doskonałą z cierpień i trudności życiowych. Zmarła w Starym Sączu 24 lipca 1292 roku. Kult jej rozpoczął się zaraz po śmierci. Została kanonizowana 16 czerwca 1999 roku. w Starym Sączu przez Jana Pawła II.

Na zdjęciu: Wizerunek św. Kingi na obrazie w klasztorze klarysek w Starym Sączu


PRZECZYTAJ TAKŻE:
II Zakon Świętego Franciszka, czyli Klaryski