2 Edycja Qulturalnego Bierzmowania w Warszawie – sobota, 17 września

Jakie są najlepsze praktyki przy organizacji wydarzeń dla młodzieży z perspektywy artystów, duchownych i liderów wspólnot? W jaki sposób zrealizować wydarzenie dla młodzieży w swojej parafii? Co zrobić by sakrament bierzmowania nie był dla młodych pożegnaniem z Kościołem? Odpowiedzi na te pytania pojawią na na II Ogólnopolskiej Konferencji Qulturalne Bierzmowanie.

Mówi Mikołaj Grudziński, współorganizator spotkania:

Qulturalne Bierzmowanie [QB] to ogólnopolska formuła spotkań ewangelizacyjnych artystów z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Akcja zainicjowana przez świeckich zyskuje aprobatę oraz błogosławieństwo kolejnych biskupów. Do tej pory w całej Polsce odbyło się w sumie ponad kilkanaście wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 2000 młodych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. – “Naszym marzeniem jest by pewnego dnia inicjatywa QB mogła objąć wszystkie diecezje w Polsce” – mówi Emil Niedziński autor i lider projektu QB. Mikołaj Grudziński zwraca zaś uwagę na to, że celem wydarzenia jest także spotkanie.

Założeniem inicjatywy jest uzupełnienie rocznego cyklu katechez przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania poprzez zorganizowanie koncertu muzyki chrześcijańskiej ze świadectwami w lokalnym Domu Kultury przy współpracy z lokalnymi wspólnotami. Dodatkowymi elementami spotkania są inscenizacje teatralne, wywiady oraz prezentacje multimedialne. Spotkanie poza świątynią jest okazją do pokazania młodzieży, że życie i wiara to dwa uzupełniające się światy.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie dobremiejsce.org