Dziś 145. rocznica zakończenia objawień w Gietrzwałdzie. Maryja uczy jak modlić się o uzdrowienie

16 września 2022 r. przypada 145. rocznica zakończenia objawień maryjnych w Gietrzwałdzie. To jedyne zatwierdzone przez Kościół objawienia Matki Bożej w Polsce. W dniach od 27 czerwca do 16 września 1877 roku Maryja ukazała się 160 razy trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej.

Mimo iż Polski nie było wówczas na mapach świata, Maryja mówiła w języku polskim. Ukazywała się jako królowa zasiadająca na tronie, z Dzieciątkiem Jezus na kolanach. Pobudziło to ruch patriotyczny na ziemiach warmińskich i utrwaliło Maryjny kult w Polsce. Głównym przesłaniem Maryi dla Polaków była prośba, by codziennie odmawiali różaniec. Maryja pobłogosławiła wodę, którą powinni obmywać się chorzy i obiecała, że zawsze, kiedy w Gietrzwałdzie odmawiany będzie różaniec, Ona też tam będzie. Podyktowała nawet modlitwy, które powinni odmawiać chorzy mężczyźni, kobiety i kapłani.

Mimo iż są to objawienia zatwierdzone przez Kościół, cała treść rozmów Matki Bożej z wizjonerkami nie jest powszechnie znana. W maju ubiegłego roku do Gietrzwałdu wybrała się pielgrzymka wolontariuszy pod duchową opieką o. Mirosława Kopczewskiego z Niepokalanowa. Spotkali się tam z panem Grzegorzem Kasjaniukiem, dziennikarzem uzdrowionym z choroby kręgosłupa po modlitwie w gietrzwałdzkim sanktuarium. Pan Grzegorz od kilku lat bada objawienia w Gietrzwałdzie, stara się dotrzeć do jak największej ilości sprawozdań z tamtych wydarzeń. To właśnie on znalazł fragmenty rozmów Matki Bożej z Justyną i Barbarą, w których Królowa Polski powiedziała, jak modlić się mają chorzy o zdrowie.

W studiu Radia Niepokalanów z Grzegorzem Kasjaniukiem rozmawiała Paulina Wysocka:

Modlitwa dla chorych mężczyzn świeckich:
Przez 9 dni należy odmawiać Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo

Modlitwa dla chorych kobiet:
Przez 9 dni należy odmawiać Różaniec i Litanię Loretańską

Modlitwa dla chorych kapłanów:
Przez 9 dni należy odmawiać Litanię do Najświętszej Maryi Panny, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo

Maryja podkreślała też, żeby modlić się gorliwie, bo to właśnie brak gorliwości w modlitwie jest często przyczyną, że modlitwa o uzdrowienie nie zostaje wysłuchana. Wskazywała na potrzebę porzucenia nałogów, a konkretnie alkoholizmu. Mówiła, by chorzy używali wody z Gietrzwałdu, którą pobłogosławiła oraz omodlonych w Gietrzwałdzie płócien. W trakcie ostatniego objawienia, Maryja powiedziała, że – gdy tylko ludzie będą odmawiać w Gietrzwałdzie różaniec – Ona będzie tam obecna. W czasie modlitwy Różańcowej błogosławi płótna dla chorych. Zgodnie z instrukcją Maryi, płótnem takim może być dowolny kawałek materiału, który należy położyć obok kapliczki w Gietrzwałdzie i omodlić go jedną częścią Różańca (5 dziesiątek) dla konkretnego chorego. Płótno takie można ofiarować choremu, który powinien przykładać je do ciała. Wiele jest już świadectw uzdrowień z użyciem wody i płócien z Gietrzwałdu.

W trakcie objawień wizionerki często pytały Maryję o to, czy jakiś chory zostanie uzdrowiony, a Matka Boża najczęściej odpowiadała: „Niech codziennie odmawia Różaniec”. To również ważna wskazówka z Nieba. O uzdrowienie należy modlić się wytrwale, CODZIENNIE… Jeśli prosimy o tak wielką łaskę, nie ma taryfy ulgowej, nie ma miejsca na lenistwo. Zachęcamy więc do codziennej, gorliwej i wytrwałej modlitwy, pełnej ufności.

Czy to nie wymowne, że informacje te przedostają się do wiadomości właśnie teraz, w czasie pandemii koronawirusa, kiedy wielu z nas choruje lub lęka się o zdrowie i życie swoje i bliskich…? Maryja daje nam receptę!

Opracowała Paulina Wysocka, na podstawie konferencji wygłoszonej w Gietrzwałdzie przez Grzegorza Kasjaniuka, w maju 2021 r. 


Zachęcamy także do odsłuchania całego wywiadu z Grzegorzem Kasjaniukiem o Gietrzwałdzie:

część 1: świadectwo Grzegorza Kasjaniuka

część 2: początek objawień w Gietrzwałdzie

część 3: objawienia w Gietrzwałdzie

część 4: pytania zadawane Maryi

część 5: uzdrowienie ciała i duszy

część 6: Maryja uczy, jak modlić się o zdrowie