11 kwietnia br. rozpoczynamy 33-dniowe ćwiczenia duchowe zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Drogie Rycerki i Rycerze Niepokalanej!

W imieniu Księdza Proboszcza Tadeusza Aleksandrowicza i Księdza Piotra Celejewskiego oraz Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej,
z przyjemnością zapraszamy do rozpoczęcia 33 dniowych ćwiczeń duchowych w celu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, które rozpoczynamy samodzielnie we własnym domu w dniu 11 kwietnia br. (II. sobotę), wraz z książką, o której piszemy poniżej.

Cały okres ćwiczeń duchowych wiąże się z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki pt. „Przygotowanie
do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort” (1673-1716).

Uwaga:

 

Ważne:

 • 11 kwietnia 2020r. (II sobota) samodzielnie we własnych domach rozpoczynamy ćwiczenia duchowe zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi, które będą trwały 33 dni.
 • Zakończenie ćwiczeń duchowych i Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort odbędzie się w dniu 13 maja 2020r. (II. środa) o godz. 18:00. Tego dnia jest również odpust zupełny dla Rycerzy Niepokalanej.

Podczas Mszy Św. – w dniu Święta NMP Fatimskiej – odbędzie się uroczysty „Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi”.

 • Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym Zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie, odmawiając Akt Zawierzenia w Kościele lub w kaplicy (zalecane jest przyjęcie Komunii Świętej tego dnia, ale nie jest to warunek konieczny). 

Reguła rekolekcji: Wszyscy zaczynamy indywidualnie w swoich domach i przez 33 dni zgodnie z powyższą książką, czytamy fragmenty przeznaczone do rozważenia na każdy dzień rekolekcji (trzeba przeznaczyć około 30 minut dziennie na ćwiczenia duchowe). Wiąże się to z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki. Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata, aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa. Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na 3 tygodniowe okresy, z których każdy trwa 7 dni. W pierwszym z nich poznajemy – w świetle nauki Chrystusa – samych siebie, swoje grzechy, słabości i cnoty. Drugi okres jest czasem poznawania godności, przywilejów i cnót Maryi. Trzeci tydzień to poznawanie Jezusa i Jego zbawczego dzieła. Po 33 dniach przygotowań nastąpi uroczyste Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

Ważne dla nas daty:

 • 04.2020r. (II. sobota, MI): rozpoczynamy rekolekcje samodzielnie we własnych domach zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi w swoich domach ćwiczenia duchowe przez 33 dni.
 • 04.2020r. (sobota), godz. 19:00: konferencja MI ks. Piotra dotycząca podsumowania pierwszych 12 dni ćwiczeń duchowych na temat kształtowania w sobie cnót: skromności, samozaparcia, pokory, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i prawdomówności.
 • 05.2020r. (poniedziałek): konferencja ks. Piotra dotycząca następnych 21 dni ćwiczeń duchowych na temat poznawania Chrystusa i Maryi, składający się z 3 okresów: wzbudzenie
  w sobie aktu żalu za grzechy. Poznawania naśladowania cnót Matki Bożej i praktykowanie aktów miłości Boga i bliźniego, na staraniu się o radosne znoszenie cierpień i na proszeniu Boga o łaskę wybaczania każdej doznanej krzywdy.
 • 05.2020r. (II środa, MI): odbędzie się uroczyste „Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montforta” podczas Mszy św.
  o godz. 18:00, w dniu Święta NMP Fatimskiej.
  Tego dnia jest również odpust zupełny
  dla Rycerzy Niepokalanej. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, do wzięcia udziału w Zawierzeniu Jezusowi przez ręce Maryi, zaproście również swoich przyjaciół, rodzinę, znajomych naprawdę warto, jest to niesamowite przeżycie duchowe przeżywane razem z Naszą Matuchną Maryją, która nas prowadzi do Jezusa!!