Św. Maksymilian św. Franciszkiem XX wieku? XXII Dni Kolbiańskie, 15-17 marca

Czy rzeczywiście św. Maksymiliana można nazwać św. Franciszkiem XX wieku? – zastanawiać się będą uczestnicy tegorocznych Dni Kolbiańskich. Sympozjum odbędzie się w Harmężach k. Oświęcimia w dniach 15-17 marca.

W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie mają pomóc referaty, zestawiające obu świętych w wybranych obszarach, takich jak: posłuszeństwo papieżowi, wierność Kościołowi rzymskiemu, osobiste świadectwo życia czy braterstwo wobec stworzenia.

Organizatorzy – Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego i Franciszkanie – zaplanowali ponadto projekcję najnowszego filmu dokumentalnego „Rycerz” o św. Maksymilianie. Kulisy jego powstania przybliży ks. Marek Gancarczyk, Prezes Fundacji Opoka. Przewidziane jest też zwiedzanie wystawy Mariana Kołodzieja o gehennie obozowej „Labirynty, Klisze pamięci”, z myślą o tych, którzy jeszcze jej nie widzieli. Można na niej zobaczyć wymowny, niespotykany nigdzie więcej obraz św. Franciszka ze św. Maksymilianem.

„Podczas XXII Dni Kolbiańskich będziemy poznawać i odkrywać jak bardzo św. Maksymilian był duchowym synem św. Franciszka i jak wiele promiennych cech świętości Poverella stało się także udziałem Męczennika z Auschwitz” – zapowiada o. Kazimierz Malinowski, dyr. Centrum św. Maksymiliana.

„Święty Maksymilian wzrastał na drodze świętości w zakonie franciszkanów, więc życie św. Franciszka z Asyżu i jego itinerarium mentis ad Deum były nadzwyczaj ważnym źródłem życiowych wyborów Ojca Kolbego. On bardzo kochał swój zakon i bardzo mu zależało, by się odradzał we Franciszkowym duchu, a dzieła, które tworzył miały wskroś franciszkański charakter, dlatego św. Paweł VI nazwał go wielkim synem franciszkańskiej rodziny” – tłumaczy przełożony Centrum.

„Na Dni Kolbiańskie zapraszamy kapłanów i kleryków, osoby konsekrowane, członków Rycerstwa Niepokalanej, osoby świeckie” – dodaje franciszkanin. Całkowity koszt uczestnictwa (noclegi, posiłki, wykłady) to 280 zł. Swój udział należy zgłaszać do 11 marca, pisząc bądź dzwoniąc do Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego w Harmężach (mis.kolbe.harmeze@poczta.fm; tel. 33 844 43 47). Poniżej szczegółowy program sympozjum.

O. Jan Maria Szewek

PROGRAM:

PIĄTEK 15 MARCA

18.00 Msza święta – kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski

19.45 Anna Matera, Przełożona Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego w Harmężach,

Przywitanie uczestników; Adoracja Najświętszego Sakramentu; różaniec

21.00 Apel Jasnogórski

SOBOTA 16 MARCA

9.30 o. Kazimierz Malinowski OFMConv, Dyrektor Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach; Rozpoczęcie sympozjum

9.45 o. Stanisław Ziemiński OFMConv, Dyrektor Studium Duchowości Franciszkańskiej, Łódź; Posłuszeństwo papieżowi jako wyraz wierności Kościołowi rzymskiemu. Franciszek i Maksymilian rozumieją znaczenie wspólnoty budowanej na fundamencie wiary

11.00 o. Piotr Bielenin OFMConv, Dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich, Wykładowca franciszkanizmu i teologii duchowości, Kraków; Osobiste świadectwo życia jako najskuteczniejsza forma ewangelizacji. Franciszek i Maksymilian wskazują czym powinna być nowa ewangelizacja

14.00 o. Tomasz Szymczak OFMConv, Sekretarz generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym „Seraphicum”, Rzym; Braterstwo wobec stworzenia darem z siebie. Franciszek i Maksymilian widzą obecność Boga we wszystkim, co dobre

15.15 ks. Marek Gancarczyk, Prezes Fundacji „Opoka” Episkopatu Polski, Warszawa; Jak powstał film „Rycerz” opowiadający o św. Maksymilianie Marii Kolbem

15.45 Projekcja filmu dokumentalnego „Rycerz” o św. Maksymilianie

18.00 Msza święta – O. Ezdrasz Biesok OFM, Wikariusz biskupi i sądowy diecezji bielsko-żywieckiej, Katowice-Panewniki

20.30 Możliwość zwiedzania wystawy „Labirynty. Klisze pamięci”

NIEDZIELA 17 MARCA

9.00 Praca w grupach według przygotowanych pytań

10.15 Podsumowanie spotkania, moderuje o. Kazimierz Malinowski OFMConv

11.00 Msza święta – O. Marian Michasiów OFMConv, Sekretarz Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, Kraków