Niepokalanów: Niewidzialne ręce Niepokalanej: 20-22 kwietnia 2018 r. – Wiosenne Spotkanie Prezesów i Animatorów MI

„Powinniśmy być niewidzialną ręką Niepokalanej” – powiedział Prezes Narodowy Rycerstwa Niepokalanej (MI), motywując liderów MI do podjęcia różnych form ewangelizacji w ich otoczeniu.

Prosta ewangelizacja

Wiosenne Spotkanie Prezesów i Animatorów MI zgromadziło ponad 150 liderów z całej Polski. Przed dwa dni pracowali oni nad kwestiami związanymi z ożywieniem działalności wspólnot MI w Polsce oraz sposobami osobistego dążenia do świętości. Prezes Narodowy Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce o. Stanisław M. Piętka OFMConv wskazał, jak istotne jest dobre wypełnianie codziennych obowiązków na drodze do własnego uświęcenia. Przypominał przy tym postać św. Maksymiliana M. Kolbego jako pasterza i kapłana. „Podobnie jak on – mówił w homilii Ojciec Prezes – mamy codziennie dobrowolnie oddawać swoje życie za innych. Mamy nieść innym nadzieję, być przedłużeniem Matki Bożej, gdyż tylko święte życie zapewni nam świętość”.

Mówiąc do liderów MI o współczesnej ewangelizacji, o. Stanisław M. Piętka ostrzegał, aby rycerz Niepokalanej nigdy nie stał w miejscu, czekając na jakieś bardziej sprzyjające warunki do świadczenia o wierze, gdyż „ten, kto stoi w miejscu, już się cofa. Aby był rozwój, potrzebny jest ciągły ruch, ciągły bieg”. W dalszej części wykładu o. Stanisław zwrócił uwagę, że gdy mówimy „ewangelizacja”, to myślimy o wielkich dziełach, a zapominamy o małych, które każdy może podjąć. „Powinniśmy być niewidzialną ręką Niepokalanej – mówił Ojciec Prezes. – Niewiele kosztuje nas kupienie kilku egzemplarzy „Rycerza Niepokalanej” czy innych czasopism katolickich i zostawienie ich w poczekalni u dentysty, na stacji kolejowej czy w supermarkecie. W tych miejscach znajdziemy świeckie czasopisma, ale tych katolickich już nie. To może być zadanie dla rycerzy w dzisiejszym świecie. Dziś możemy też zostawiać wiadomości w środkach masowego przekazu, na portalach społecznościowych czy forach dyskusyjnych. To są proste środki, ewangelizacyjne środki, które każdy może podjąć” – zauważył o. Stanisław. „Rycerz Niepokalanej nie chowa głowy w piasek. Nie może nikim gardzić. Musi jednak być uzbrojony, znać Pismo Święte, pisma Założyciela MI Ojca Maksymiliana. Rycerz musi być uzbrojony modlitwą, bo – jak zaznaczył Ojciec Maksymilian – ona dodaje siły i wzmacnia ducha” – wskazywał prelegent.

Na koniec konferencji zebrani prezesi i animatorzy MI zostali zapytani, co robią dziś w swoich wspólnotach, by słuchać Niepokalanej i Jej wezwań do ewangelizacji.

Świadomość rycerskich celów

Sobota była też czasem modlitwy i uwielbienia Boga za dar Matki Bożej Niepokalanej poprzez poranny śpiew „Godzinek” i wieczorny Różaniec święty, zakończony Apelem Maryjnym. Natomiast Eucharystia, sprawowana w sanktuarium-kaplicy św. Maksymiliana, była momentem zawierzenia Bogu przez Niepokalaną rycerskich wspólnot w Polsce i na całym świecie. W homilii, którą wygłosił wiceprezes MI o. Robert M. Stachowiak OFMConv, podkreślił: „Musimy być świadomi tego, że pełnimy wolę Bożą, gdyż Niepokalana wezwała nas do Rycerstwa w jakimś celu. Ona wybrała nas i my na to wezwanie musimy tylko odpowiedzieć”. Jednocześnie wiceprezes wezwał obecnych na Mszy świętej, aby swoje rycerskie oddanie się Niepokalanej przeżywali świadomie i często pytali się Jej, czego Ona od nich oczekuje.

Rycerskie kierunki rozwoju

W drugiej części spotkania liderzy MI mogli zapoznać się z prezentacją „Zadania Rycerstwa Niepokalanej w Polsce oraz proponowane kierunki rozwoju”. Dr Kasandra Witkowska – rycerka Niepokalanej z Włocławka, ukazała w niej swoistą wizję Rycerstwa Niepokalanej, które „nie powinno być byle jakie, ale mieć swoją jakość”. Według prelegentki do rozwoju MI mogą przyczynić się grupy wielopokoleniowe, w których wychowują się następcy i dają szansę na szerzenie Rycerstwa w parafiach. Wskazując na św. Maksymiliana, prelegentka przypomniała pięcioletni plan rozwoju MI, o którym mówił Święty z Niepokalanowa, i zaproponowała, by grupy rycerskie przygotowały odpowiednie projekty działania, których realizację i efekty należy później analizować i oceniać. W dalszej części rycerka Kasandra podała konkretne rozwiązania, które mogą być pomocne w planowaniu działań wspólnot MI na szczeblu parafialnym i regionalnym. Moblilizowała też liderów MI, by zwrócili uwagę na programy formacyjne dla dzieci i młodzieży, które przysłużą się do wychowania przyszłych pokoleń nie tylko rycerzy, ale i dobrych i świętych chrześcijan i Polaków.

Ważną częścią spotkania okazała się praca w grupach, której owocem był postulaty, przekazane do Zarządu Narodowego MI, dotyczące usprawnienia działalności Rycerstwa i jego oddziaływania w świecie.

Stałym elementem spotkań liderów MI w Niepokalanowie jest modlitwa na klasztornym cmentarzu prz grobie zmarłego w opinii świętości brata zakonnego – br. Innocentego M. Wójcika OFMConv. Za jego wstawiennictwem prezesi i animatorzy modlą się o rozwój Rycerstwa Niepokalanej w Polsce i na całym świecie.

Spotkanie liderów MI zostało poprzedzone obradami Zarządu Narodowego MI, podczas którego m.in. zostały przyznane dotacje na różne inicjatywy rycerskie podejmowane w Polsce. Omówiono również zaangażowanie młodzieży w międzynarodowe spotkanie Młodzieżowego Ruchu Rycerstwa Niepokalanej, które odbędzie się w dn. 12-21 sierpnia we Włoszech.

Spotkania Prezesów i Animatorów MI odbywają się dwa razy w roku, na wiosnę i w jesieni, w Centrum Narodowym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie.

Teresa M. Michałek,
rzecznik prasowy Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce
www.mi-polska.pl

Fot. Zdjęcie grupowe przy ołtarzu polowym, br. M. Wojtak OFMConv