Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (7)

„Bóg wyznaczył św. Andrzejowi zadanie, aby otaczał opieką nasz kraj” – ks. Józef Niżnik, proboszcz i kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Zapraszamy do udziału w naszym internetowym projekcie. Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić. Projekt zakłada, że  każdego 16 dnia miesiąca, przywołujemy św. Andrzeja Bobolę, zachęcając do modlitwy za jego wstawiennictwem w intencjach naszego Narodu, a więc każdego z nas.

W Strachocinie, w miejscowości, w której się urodził, przemówił do wspomnianego ks. Józefa Niżnika, proboszcza i kustosza Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. W 1987 roku powiedział mu: ZACZNIJCIE MNIE CZCIĆ. 

Odcinek pierwszy naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (1)
Odcinek drugi naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijce mnie czcić (2)
Odcinek trzeci naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (3)
Odcinek czwarty naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (4)
Odcinek piąty naszego cyklu dostępny tutaj: Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (5)
Odcinek szósty naszego cyklu dostępny tutaj:Projekt BOBOLA: Zacznijcie mnie czcić (6)

***

O czym dziś? O dowodach skuteczności św. Andrzeja Boboli. Czy wiecie, że podobno trudno policzyć osoby, które wyrażają swą wdzięczność św. Andrzejowi Boboli za wyproszone łaski, za opiekę, za codzienne towarzyszenie w życiu? Jego wstawiennictwo jest niezwykle skuteczne. Dowodzi tego Elżbieta Polak w książce „Cuda świętego Andrzeja Boboli. Świadectwa. Zycie i modlitwy”. Kilka świadectw z tej publikacji można przeczytać TUTAJ: https://swietyandrzejbobola.pl/ Książka (okładka obok) ukazała się nakładem Wydawnictwa WAM.

***
MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI O POMOC W TRUDNYCH CZASACH

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Wzywamy Cię w ufnej modlitwie jako Patrona trudnych czasów. Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u naszego Pana Jezusa Chrystus, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen.