Zatwierdzone teksty liturgiczne ku czci błogosławionych franciszkanów męczenników: Zbigniewa i Michała

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła teksty liturgiczne ku czci błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego w języku polskim. Wspomnienie pierwszych polskich misjonarzy-męczenników przypada 7 czerwca.

„Na mocy władzy udzielonej tej Kongregacji przez Papieża Franciszka, bardzo chętnie zatwierdzamy tekst polski kolekty i drugiego czytania dla Godziny czytań Liturgii Godzin ku czci błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, kapłanów i męczenników, jak to jest przedstawione w załączniku. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia” – napisali Prefekt Kongregacji Robert kard. Sarah i Arcybiskup Sekretarz Artur Roche.

List z decyzją Watykanu przekazał kurii krakowskiej prowincji franciszkanów Prokurator Generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Maurizio Di Paolo. Pismo wpłynęło do Prowincjałatu 23 maja, w 30. rocznicę święceń kapłańskich bł. Michała Tomaszka. Tego dnia w zakonie franciszkanów obchodzone jest ponadto święto rocznicy poświęcenia asyskiej Bazyliki św. Franciszka.

o. Jan Maria Szewek OFMConv