WKD buduje drugi tor!

Dobra informacja dla pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Umowa na budowę drugiego toru na linii kolejowej pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim została podpisana. Koszt inwestycji to aż 150 mln zł, z czego 74,5 mln zł stanowią środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach POIiŚ. Dziś w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego władze spółki i przedstawiciele firmy INTOP Warszawa Sp. z o.o. podpisali w obecności władz województwa umowę na wykonanie robót budowlanych.

Już w pierwszym kwartale 2023 roku pociągi WKD będą jeździły po nowym drugim torze. To pierwszy element kompleksowej modernizacji infrastruktury kolejowej na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, budowa drugiego toru to długo wyczekiwana inwestycja. – Codziennie pociągami WKD podróżuje kilkanaście tysięcy mieszkańców podwarszawskich gmin. Do tej pory ruch na trasie Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki odbywał się po jednym torze. Budowa drugiego to przede wszystkim większa liczba połączeń, a co za tym idzie szybszy dojazd mieszkańców aglomeracji do pracy, domu czy do lekarza.

7,5 km odcinek pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim zostanie rozbudowany i przebudowany. Poza budową nowego toru kompleksowo zmodernizowany zostanie również ten obecnie istniejący, a także stacje „Podkowa Leśna Główna” oraz „Grodzisk Mazowiecki Radońska”. Co ważne, infrastruktura kolejowa zostanie dostosowana do wymagań podróżnych z niepełnosprawnościami. – To bardzo ważna inwestycja również pod względem funkcjonowania przewozów kolejowych na Mazowszu. Drugi tor pozwoli na zwiększenie liczby przewożonych pasażerów, przez spółkę kolejową WKD, która jest jedną z najbardziej punktualnych i najbardziej nowoczesnych przewoźników w Polsce – podsumował wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Pomogą środki unijne

Całkowita wartość projektu to ponad 150 mln zł, z czego koszt robót budowlanych wyniesie 142,46 mln zł. Na realizację inwestycji spółka pozyskała środki unijne – 74,5 mlnw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z czego dofinansowanie do robót budowlanych wynosi 68,8 mln zł. Prace rozpoczną się niezwłocznie po zawarciu umowy i będą prowadzone w kilku etapach. W ramach pierwszego wybudowany zostanie drugi tor na szlaku Podkowa Leśna Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Kolejny zakłada kompleksową przebudowę układu torowego stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, a trzeci ostatni przebudowę istniejącego dotychczas toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska.

– W roku, w którym przypada piękny jubileusz 95-lecia powstania linii kolei elektrycznej z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego wykonujemy bardzo ważny krok służący dalszemu rozwojowi spółki i zapewniający znaczące usprawnienie jej funkcjonowania. Cieszymy się, że dzięki środkom Unii Europejskiej, ale także dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego możemy wypełnić założenia strategii mającej na celu polepszenie jakości usług przewozowych oraz zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji warszawskiej – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

Co zostało już zrobione?

Dla potrzeb projektu zostało opracowane studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, dokumentacja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko, opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą także projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano niezbędne pozwolenia, zezwolenia, opinie i decyzje administracyjne, w tym m.in. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, pozwolenie wodno-prawne, dokumentację geologiczno-inżynierską oraz pozwolenie na budowę.

Termin zakończenia realizacji całej inwestycji to koniec 2023 roku. Z kolei po nowym drugim torze, którego budowa została zaplanowana w pierwszej fazie realizacji inwestycji, pasażerowie powinni pojechać już w I kwartale 2023 roku. Wraz z jego otwarciem rozpocznie się rozbiórka oraz kompleksowa przebudowa toru istniejącego.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” zakwalifikowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 – Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – infrastruktura).

W spotkaniu wzięli udział także radni województwa mazowieckiego. Wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Marcin Podsędek zauważył, że rozpoczynana właśnie inwestycja wzbudza bardzo pozytywne emocje wśród mieszkańców powiatu. – Ta inwestycja cieszy wszystkich użytkowników WKD. Musimy pamiętać o tym, że środki unijne to rozwój nie tylko Mazowsza, ale i całego kraju.

Z kolei przewodnicząca sejmikowej komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu Anna Brzezińska podkreśliła, że dzięki tej inwestycji mieszkańcy aglomeracji warszawskiej będą mogli podróżować tanio, szybko i ekologicznie. – Będziemy zachęcać mieszkańców do korzystania z kolei. To nie tylko oszczędność czasu, ale także rozwiązanie sprzyjające ochronie powietrza. To bardzo duży i ważny projekt, o czym świadczy chociażby fakt, że jest w 50 proc. współfinansowany przez Unię Europejską.

Warszawska Kolej Dojazdowa jest kręgosłupem komunikacyjnym, który spaja zachodnią część aglomeracji warszawskiej ze stolicą – podkreślił radny województwa mazowieckiego, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Strzałkowski. – Chyba wszyscy wiemy, że to środek transportu, który cieszy się olbrzymią popularnością wśród mieszkańców tego obszaru. Cieszę się, że w ślad za nowoczesnym taborem finansowanym ze środków europejskich, możemy również inwestować w infrastrukturę szynową.