Wielki Tydzień. Każdy dzień ma znaczenie – codziennie, po 7.00, 12.00 i 20.00 (1-7 kwietnia)

Zapraszamy na cykl audycji Grzegorza Misiewicza i ks. prof. Janusza Lemańskiego, biblisty. Program poświęcony jest omówieniu poszczególnych wydarzeń Wielkiego Tygodnia, od soboty wieczorem przed Niedzielą Palmową, do poranka Niedzieli Zmartwychwstania. Program ma dostarczać rzetelnej wiedzy na temat wydarzeń jakie miały miejsce w każdym dniu Wielkiego Tygodnia.

Grzegorz Misiewicz i ks. prof. Janusz Lemański omawiają i wyjaśniają to, co zapisali Ewangeliści o wydarzeniach w Jerozolimie i jej okolicach. Krok po kroku idziemy z Jezusem przez poszczególne wydarzenia Jego ostatnich dni. Oczyma wiary zobaczymy spotkanie w Betanii, wjazd Jezusa do Jerozolimy, Oczyszczenie Świątyni, wydanie wyroku na Jezusa, nauczanie na Górze Oliwnej, zdradę Judasza, ostatnią wieczerzę i kolejne wydarzenia, aż do Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.

SŁUCHAJ: 1 kwietnia (sobota) – 9 kwietnia (niedziela) 2023, codziennie – po godz. 7.00, 12.00 i 20.00