W 2020 r. tysiące osób skorzystały z pomocy Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Parafialne Zespoły Caritas przekazały potrzebującym artykuły spożywcze, leki oraz paczki świąteczne • Tysiące osób skorzystały w parafiach ze wsparcia wolontariuszy Caritas, którzy pomagali m.in. w robieniu zakupów seniorom i osobom w izolacji • Przedstawiamy statystyki za 2020 r.

855 chorych

W stacjonarnych placówkach Caritas Archidiecezji Warszawskiej przebywało 340 pacjentów – 185 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i 155 w hospicjum.
Hospicja domowe w Błoniu i Grójcu sprawowały opiekę medyczną nad 515 pacjentami w miejscu ich zamieszkania na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz w niektórych dzielnicach Warszawy.

354 dzieci

W 5 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) na warszawskiej Ochocie, Ursynowie i Woli pod opieką specjalistów pracujących nad uzupełnieniem deficytów wychowawczych i edukacyjnych pozostawało 154 dzieci.

  • 103 dzieci wyjechało na zimowisko do Murzasichla k. Zakopanego.
  • 83 dzieci w ramach  programu „Skrzydła” skorzystało z pomocy stypendialnej przeznaczonej na zakup niezbędnych sprzętów (m.in. potrzebnych w nauce zdalnej) i opłaty za zajęcia dodatkowe.
  • 14 dzieci otrzymało wsparcie finansowe na zakup podręczników i przyborów szkolnych.

650 bezdomnych

650 kobiet i mężczyzn znalazło dach nad głową w dwóch warszawskich schroniskach oraz otrzymało całodzienne wyżywienie, pomoc socjalną, psychologiczną, terapeutyczną i prawną.

38 osobom udzielono pomocy w usamodzielnieniu – znalezieniu mieszkania i stałego źródła utrzymania.
W schroniskach  wykonano ok. 10 tysięcy zabiegów higieniczno-medycznych. 3616 razy udzielono porad psychologicznych i terapeutycznych.
90 osobom udzielono pomocy w miejscach niemieszkalnych na terenie Warszawy w ramach tzw. streetworkingu medycznego.

Trudni do zliczenia inni potrzebujący

Jadłodajnia Caritas Archidiecezji Warszawskiej na ul. Żytniej wydała ponad 163 tysiące ciepłych posiłków oraz ponad 10 tysięcy porcji suchego prowiantu w czasie epidemii. Około 20 tysięcy razy korzystano z ciepłej kąpieli oraz wymiany odzieży w łaźni Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Magazyn odzieżowy obsłużył ok 6000 osób.
W okresie zimowym udzielono około 4 tys. interwencyjnych noclegów.
Blisko 2 tys. osób otrzymało pomoc indywidualną, w tym 582 w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego i AGD. Dofinansowane zostały turnusy rehabilitacyjne, leczenie specjalistyczne, zakupy dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych. Około 1100 osób (mieszkańców Woli) w ramach projektu „Czystość każdego dnia” otrzymało pomoc rzeczową w postaci artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków, odzieży i obuwia.
W trakcie trwania pandemii podczas wiosennego i jesiennego szczytu zachorowań wolontariusze Caritas zrobili zakupy żywności i środków czystości dla ponad 200 seniorów przebywających w domach.
Ponadto tysiące osób otrzymało pomoc i wsparcie w parafiach archidiecezji warszawskiej. Parafialne Zespoły Caritas świadczyły pomoc przekazując potrzebującym artykuły spożywcze, leki oraz paczki świąteczne.

Dziękujemy!

Udzielenie wielorakiej, opisanej wyżej, pomocy możliwe było dzięki współfinansowaniu zadań i projektów przez instytucje rządowe i samorządowe (w szczególności Miasto Stołeczne Warszawa i MOW NFZ), dzięki hojności darczyńców indywidualnych – osób fizycznych, firm i organizacji oraz odprowadzających 1% podatku na Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Istotne były również wpływy z działalności gospodarczej wspierające realizację celów statutowych Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Szczególne słowa wdzięczności kieruję do wszystkich, którzy aktywnie włączyli się w pomoc pacjentom i personelowi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zakażonym COVID-19 w kwietniu i maju 2020 roku. Wszystkim naszym Pracownikom, Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Współpracownikom  w urzędach publicznych, fundacjach i organizacjach składam serdeczne podziękowanie za profesjonalne wykonywanie trudnych zadań oraz za harmonijną współpracę w trosce o bliźniego – podkreśla ks. Zbigniew Zembrzuski, dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Za: 07