Unboxing Zdrapki Wielkopostnej – 27 stycznia, 14.00

Punktualnie o 14.00 rozpocznie się 27 stycznia rozpakowywanie Zdrapki Wielkopostnej 2021 (DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FB). Radio Niepokalanów patronuje temu wydarzeniu i zachęca, by skorzystać z tej propozycji rozwoju duchowego…

CO TO JEST ZDRAPKA WIELKOPOSTNA?
Zdrapka Wielkopostna to 40 ćwiczeń dla ducha i ciała przeznaczonych na Wielki Post, umieszczonych na papierowej planszy zakrytej zdrapką. Organizatorem akcji społecznej jest Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce. Pierwsza edycja zdrapki odbyła się w 2015 roku i miała kilkuset uczestników. W kolejnych latach zdrapka docierała już do tysięcy osób w Polsce i poza granicami kraju. Dotarła nawet do Kazachstanu, Chin oraz Australii. Każda edycja ma swoje specjalne przesłanie np. Miłosierdzie Boże, 300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej w Częstochowie, 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Jak wygląda tegoroczna zdrapka? Jaki jest jej temat? Wszystko wyjaśni się 27 stycznia o 14.00!
DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FB

CEL ZDRAPKI WIELKOPOSTNEJ organizatorzy opisują tak:
Jej celem jest towarzyszyć Tobie tak, abyś przez 40 dni akcji odkrył inspirację do uporządkowania swojego życia. Mamy przekonanie, że uczestnicząc w tej akcji społecznej zrobisz pewny krok w kierunku szczęścia swojego, bliskich, a nawet lepszego świata. Czy można podołać 40 dniom ciągłych ćwiczeń? Przekonasz się, że tak! Nie jest intencją zdrapki, aby umartwiać się ponad swoje siły. Chcemy wynieść z Wielkiego Postu jakąś korzyść. Dlatego zadania mają sugerować pewne akcenty, które są bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Odkryj kolejną zdrapkę i wyzwól energię do działania.

ORGANIZATOR ZDRAPKI WIELKOPOSTNEJ
Organizatorem akcji społecznej jest Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, która jest świeckim, światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli wyrosłym z Sodalicji Mariańskich. Komitety redakcyjne Zdrapki Wielkopostnej działają w Toruniu, Krakowie, Warszawie, Hong-Kongu, Macau i na Tajwanie.

Więcej informacji: www.zdrapkawielkopostna.pl