Samorząd Mazowsza wyposaży 36 jednostek OSP w regionie warszawskim zachodnim

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali. Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt czy środki ochrony osobistej dla strażaków – samorząd województwa wesprze 36 jednostek OSP z regionu warszawskiego zachodniego. Na ten cel przekaże aż 1,4 mln zł. 

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, samorząd województwa od wielu lat wspiera strażaków.

– To jedno z wielu działań, jakie podejmujemy, by im pomagać. Nasze środki przeznaczamy na zakup specjalistycznego sprzętu i samochodów, ale również remonty strażnic. Mamy świadomość, że ta pomoc dla wielu samorządów jest jedyną szansą na doposażenie jednostek OSP. Tylko w tym roku wyremontujemy 240 strażnic i zakupimy sprzęt dla 463 jednostek OSP.

1,4 mln zł dla regionu warszawskiego zachodniego

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej czy remonty strażnic. Na majowym sejmiku radni zdecydowali o przyznaniu wsparcia na modernizację 240 budynków. Teraz 265 gmin otrzymało wsparcie w wysokości ponad 11,8 mln zł na zakup profesjonalnego wyposażenia dla 463 jednostek OSP. W ramach tego programu wsparcia 84 gminy zakupią aż 94 samochody, natomiast 181 gmin przeznaczy wsparcie na zakup specjalistycznego sprzętu. W subregionie warszawskim zachodnim dofinansowanie w wysokości 1,4mln zł otrzymało aż 36 jednostek OSP.

– Wparcie OSP w postaci dofinansowania do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych czy zakupu środków ochrony osobistej strażaków, także zakup sprzętu specjalistycznego i wymiana odzieży ochronnej jest dla nas, radnych sejmiku województwa niezwykle ważnym zadaniem. Wsparcie OSP to nie tylko poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza, ale także samych Druhów i Druhen. Komfort ich pracy i poczucie ich bezpieczeństwa, to także priorytety zadania „OSP-2022” – dodaje radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

W ramach zadania OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości 100 tys. zł na zakup nowego ciężkiego lub średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 80 tys. zł na zakup lekkiego samochodu strażackiego i 50 proc. wsparcia na zakup nowego sprzętu specjalistycznego czy środków ochrony strażaka w wysokości maksymalnie 20 tys. zł.

Lista beneficjentów z regionu warszawskiego zachodniego:

Lp. nazwa gminy/miasta powiat nazwa OSP przedmiot dofinansowania kwota dofinansowania
1. Baranów Grodziski Boża Wola sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka 19 999,00 zł
2. Błonie Warszawski Zachodni Błonie sprzęt specjalistyczny 10 000,00 zł
3. Błonie Warszawski Zachodni Bieniewice sprzęt specjalistyczny 10 000,00 zł
4. Brwinów Pruszkowski Biskupice sprzęt specjalistyczny 20 000,00 zł
5. Czosnów Nowodworski Kazuń Polski sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka 20 000,00 zł
6. Góra Kalwaria Piaseczyński Cendrowice nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00 zł
7. Grodzisk Mazowiecki Grodziski Izdebno Kościelne sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka 20 000,00 zł
8. Izabelin Warszawski Zachodni Laski sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka 20 000,00 zł
9. Jaktorów Grodziski Jaktorów sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka 9 950,00 zł
10. Jaktorów Grodziski Międzyborów sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka 9 998,00 zł
11. Kampinos Warszawski Zachodni Stare Gnatowice środki ochrony osobistej strażaka 3 900,00 zł
12. Kampinos Warszawski Zachodni Wiejca środki ochrony osobistej strażaka 3 900,00 zł
13. Kampinos Warszawski Zachodni Zawady sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka 4 050,00 zł
14. Kampinos Warszawski Zachodni Strzyżew środki ochrony osobistej strażaka 3 900,00 zł
15. Kampinos Warszawski Zachodni Kampinos środki ochrony osobistej strażaka 3 900,00 zł
16. Konstancin-Jeziorna Piaseczyński Konstancin-Jeziorna nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00 zł
17. Konstancin-Jeziorna Piaseczyński Słomczyn nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00 zł
18. Leoncin Nowodworski Leoncin sprzęt specjalistyczny 20 000,00 zł
19. Leszno Warszawski Zachodni Leszno nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00 zł
20. Lesznowola Piaseczyński Nowa Wola wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie 11 300,00 zł
21. Łomianki Warszawski Zachodni Łomianki sprzęt specjalistyczny 9 500,00 zł
22. Michałowice Pruszkowski Nowa Wieś sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka 14 112,00 zł
23. Milanówek Grodziski Milanówek sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka 20 000,00 zł
24. Nadarzyn Pruszkowski Nadarzyn wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie 20 000,00 zł
25. Nasielsk Nowodworski Nasielsk nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy 80 000,00 zł
26. Nowy Dwór Mazowiecki Nowodworski OSP-RW Nowy Dwór Mazowiecki nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy 80 000,00 zł
27. Ożarów Mazowiecki Warszawski Zachodni Ożarów Mazowiecki środki ochrony osobistej strażaka 20 000,00 zł
28. Piaseczno Piaseczyński Bobrowiec nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00 zł
29. Pomiechówek Nowodworski Pomiechówek nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy 80 000,00 zł
30. Prażmów Piaseczyński Nowy Prażmów nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00 zł
31. Raszyn Pruszkowski Falenty sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka 19 999,00 zł
32. Stare Babice Warszawski Zachodni Borzęcin Duży nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00 zł
33. Tarczyn Piaseczyński Kotorydz nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00 zł
34. Zakroczym Nowodworski Zakroczym środki ochrony osobistej strażaka 14 886,00 zł
35. Zakroczym Nowodworski Wojszczyce sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka 5 114,00 zł
36. Żabia Wola Grodziski Żelechów nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00 zł
1 454 508,00 zł