Rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”

66 różnych pomysłów na to jak uczyć o Mazowszu mieli nauczyciele, którzy zgłosili swoje scenariusze do drugiej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”. W tym roku motywem przewodnim był „Rok dla Niepodległej”. Wysoki poziom i wiele niekonwencjonalnych rozwiązań w przesłanych scenariuszach sprawił, że wybór najlepszych prac nie był łatwy. Ostatecznie nagrodzonych i wyróżnionych zostało 14 scenariuszy.

– Duże zainteresowanie drugą edycją konkursu pokazało, że lekcje o Mazowszu cieszą się popularnością, uczniowie chcą się uczyć o naszym regionie a nauczyciele ciągle poszukują tematów i inspiracji do rozmów z nimi. Gratuluję wszystkim laureatom jak i wszystkim tym, którzy zdecydowali się pokazać swoje pomysły – podkreśla Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora departamentu kultury, promocji i turystyki UMWM

Do drugiej edycji konkursu samorządu Mazowsza oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zgłoszono 66 prac z całego Mazowsza. Większość scenariuszy przygotowali nauczyciele, po 3 napisali muzealnicy i pracownicy bibliotek. Prace można było zgłaszać w trzech kategoriach wiekowych – 7-9 lat (14 zgłoszeń), 10-14 lat – (33 prace) oraz 15-18 lat (17 prac). Co czwarty scenariusz pochodził z placówki z subregionu warszawskiego, 12 scenariuszy przygotowali nauczyciele z subregionu płockiego. Autorami 10 prac są nauczyciele z ostrołęckiego a 9 z subregionu ciechanowskiego. Po 8 scenariuszy wpłynęło z radomskiego i siedleckiego.

Muzyczne inspiracje Mazowszem, zaproszenie do historycznego escape roomu czy szkolnego domu zagadek to tylko wybrane z tematów lekcji, które proponują uczniom mazowieccy nauczyciele. Wiele spośród nagrodzonych prac swoją tematyką nawiązuje do przypadającego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Autorzy proponują jednak niekonwencjonalne podejście do tematu takie, jak np. teatr cieni, topografia miejsc pamięci czy wędrówka śladami Józefa Piłsudskiego.

Autorzy najlepszych scenariuszy otrzymają nagrody finansowe, w wysokości 2,5 tys. zł za zajęcie I miejsca, 1,5 tys. zł za II miejsca, 1 tys. zł za III miejsca oraz za wyróżnienie w wysokości 500 zł.

Nagrodzone i wyróżnione scenariusze zostaną opublikowane w wydanej przez samorząd województwa mazowieckiego publikacji.

LAUREACI DRUGIEJ EDYCJI KONKURSU „LEKCJE O MAZOWSZU”

w kategorii 7–9 lat
I miejsce: nie przyznano;
II miejsce: „Na ludową nutę”, Agata Pędzich i Paula Skiba, Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce;
III miejsce: „Serce pełne Mazowsza”, Izabela Bielińska i Beata Osial Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sokołowie Podlaskim;

wyróżnienie: „Śladami przeszłości, czyli twórcze spotkania z historią Mazowsza”, Iwona Kobylańska, Szkoła Podstawowa Nr 21 w Płocku;
wyróżnienie „Józef Piłsudski znany i nieznany – poszukiwania śladów Marszałka na Ziemi Radomskiej, Aldona Gębka, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 w Radomiu.

w kategorii 10–14 lat
I miejsce: „I Ty możesz zostać marszałkiem! O Józefie Piłsudskim w teatrze cieni”, Sławomir Kordaczuk, Muzeum Regionalne w Siedlcach,
II miejsce: „Szkolny Mazowiecki Dom Zagadek”, Małgorzata Kostian, Szkoła Podstawowa Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie;
III miejsce: „Chcemy więcej wiedzieć o regionie, by upamiętnić Niepodległą”, Bożena Grabińska, Szkoła Podstawowa w Troszynie (pow. ostrołęcki);

wyróżnienie: „Piękne jesteś Mazowsze, skąd wziąłem skrzydła do lotu… – Śladami wolności ku polskości”, Monika Jabłońska, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Płocku;
wyróżnienie: „Powiedz Maniu gdzie Ty mieszkasz…?”, Wioletta Dąbrowska i Marlena Dynek-Huszcza, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Pierwszego Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim (pow. siedlecki).

w kategorii 15–18 lat
I miejsce: „Lekcja w postaci gry terenowej: Śladami Józefa Piłsudskiego na Mazowszu – Walka o niepodległość”, Agnieszka Sławińska, Prywatne Liceum i Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie,
II miejsce: „Wy-grajmy wolność!!! Mazowsze a niepodległość – historia i współczesność”, Anna Gajek i Ireneusz Gajek, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem (pow. przasnyski);
III miejsce: „Królowa nauk dla Mazowsza. Z niepodległością w tle”, Joanna Jaworska, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie (pow. makowski);

wyróżnienie: „Odkryj karty Mazowsza – „escape room” na lekcji bibliotecznej, Anna Jolanta Lewandowska, Zespół Szkół Nr 3 w Płocku;
wyróżnienie: „Melodia wolności z Mazowsza”, Alicja Aktyl-Rosłaniec, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Płocku.

Komisja Konkursowa ze względu na innowacyjne pomysły związane z realizacją tematu przewodniego, ciekawe rozwiązania metodyczne oraz uniwersalność treści postanowiła zarekomendować do publikacji kilka dodatkowych scenariuszy.

w kategorii 10–14 lat
„Mazowieckie perełki”, Aleksandra Kowalik, Szkoła Podstawowa w Mysiadle (pow. piaseczyński);
„Droga do wolności – topografia historyczna miejsc pamięci”, Mateusz Lewandowski, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie;
„100 lat niepodległości w fotografii”, Łukasz Niewiadomski, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
„Jak Mazowszanie upamiętnili 10. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości”, Małgorzata Madany, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie Filia w Rębowie (pow. wyszogrodzki).

w kategorii 15–18 lat
„Śladami Powstania Styczniowego w Sokołowie Podlaskim i w okolicach”, Robert Jaszczuk, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sokołowie Podlaskim;
„Nazwy Iłżeckich ulic w hołdzie tym, którzy walczyli o Niepodległą”, Katarzyna Koriat i Renata Niewadzi-Gut, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży.