Radni Mazowsza domagają się włączenia dróg wojewódzkich do Funduszu Dróg Samorządowych

Radni województwa mazowieckiego apelują do Rządu RP o włączenie dróg wojewódzkich i dróg publicznych zarządzanych przez prezydenta m.st. Warszawy do  Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Dziś z Funduszu Dróg Samorządowych mogą korzystać wyłącznie gminy i powiaty realizujące inwestycje na drogach samorządowych.

 

Co roku inwestycje w drogi stanowią największą pozycję w budżecie województwa. W tym roku na ich budowę i modernizację przeznaczymy aż 460 mln zł. To dla nas duże wyzwanie, bo sieć dróg wojewódzkich na Mazowszu mamy blisko 3 tys. km. Warto pamiętać, że obok dużych, spektakularnych przedsięwzięć drogowych prowadzimy setki małych inwestycji drogowych, których celem jest utrzymanie dobrego stanu dróg. To olbrzymie koszty. Wykluczenie dróg wojewódzkich z Funduszu Dróg Samorządowych to jawne ograniczanie możliwości ich rozwoju. Dlatego apelujemy o objęcie naszych dróg wsparciem z tego funduszu – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Uchwała Sejmu RP z października 2018 r. powołująca fundusz wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie tych dróg. Daje taką możliwość jedynie przy zadaniach  polegających na budowie mostów w ciągach dróg wojewódzkich oraz w przypadku budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym.

 

– Wszystkie rodzaje samorządów mogą korzystać z tego funduszu. Dofinansowanie nie obejmuje jedynie samorządu województw.  Apelujemy, aby dofinansować również drogi wojewódzkie, które występują przecież praktycznie w każdej gminie – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

 

Zdaniem radnych Fundusz Dróg Samorządowych powinien stanowić instrument wsparcia dla realizacji zadań w obszarze wszystkich dróg samorządowych. Nie można wykluczać jednego rodzaju dróg, w tym przypadku wojewódzkich, zwłaszcza że są one ważnym elementem w sieci drogowej Mazowsza, służą rozwojowi infrastruktury drogowej pozostałych samorządów oraz aktywacji gospodarczej całego regionu.

 

W latach 2015-2019 łącznie na przebudowę i remonty dróg wojewódzkich samorząd Mazowsza  przeznaczył niemal 2 mld zł. Za taką kwotę przebudowanych i wyremontowanych zostało ponad 1000 km dróg.

 

 

Marta Milewska Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego