Radiowe Rekolekcje Wielkopostne: Jak kusi nas szatan? Jak oprzeć się pokusom?

Zapraszamy do słuchania radiowych rekolekcji wielkopstnych. Poprowadzi je franciszkanin – o. Mateusz Stachowski. Tematem będą min. sposoby kuszenia nas przez szatana i sposoby opierania się pokusom.

Do ich słuchania zapraszamy: w Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. Każda nauka będzie emitowana cztery razy przez wspomniane wcześniej dni – o 7.20, 10.15, 16.35 i 23.00.