Ponad 600 000 zł dofinansowania projektu dla szkół Powiatu Pruszkowskiego!

Projekt „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie)” uzyskał 649 141,55 zł dofinansowania. Środki unijne, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zostaną przekazane w umowie z Urzędem Marszałkowskim.

Głównym założeniem projektu jest poszerzanie wiedzy matematyczno-przyrodniczej i teleinformatycznej uczniów oraz doskonalenie ich znajomości języków obcych. W ramach projektu będą prowadzone m.in. zajęcia pozalekcyjne z programowania, biologiczne kółka doświadczalne, a także dodatkowe zajęcia z matematyki i języków obcych. W ramach projektu zaplanowano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów do takich miejsc jak Centrum Nauki Kopernik, Narodowe Muzeum Techniki czy Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Projekt zakłada także podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, m.in. poprzez przeprowadzenie szkoleń z nowoczesnych technik nauczania. W ramach projektu zostanie również zakupiony sprzęt teleinformatyczny i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych. Dzięki temu w Liceum im. Tomasza Zana powstanie mobilne laboratorium z pomocami do wykonywania doświadczeń z zakresu mechaniki, elektryczności, termodynamiki, magnetyzmu, optyki, chemii i biologii, a wszystkie szkoły biorące udział w projekcie otrzymają nowy sprzęt informatyczny.

„To bardzo dobra wiadomość dla uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, którzy będą mogli obserwować dalszy rozwój prowadzonych przez nas placówek. Jestem dumny z utrzymywania tak pomyślnego trendu w skutecznym pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych” – mówi Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś.

Łącznie wsparciem zostanie objętych minimum 506 uczniów oraz 90 nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Pruszkowie, Liceum Ogólnokształcącym im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Łączna wartość projektu to 683 312,75 zł. Wszystkie zamierzenia projektu mają być zrealizowane do 30 czerwca 2020 roku.