Ponad 2,8 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w subregionie płockim

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w subregionie płockim zostanie zrealizowanych 29 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 2,8 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: płockim, sierpeckim i gostynińskim. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci z subregionu płockiego.

 

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie.

 

Marszałek Adam Struzik zaznacza, że to kolejne wsparcie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. – Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych.

 

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i małą retencję w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki wsparciu samorządowcy z subregionu płockiego zrealizują w tym roku 29 inwestycji (lista zadań poniżej).

 

Dobra infrastruktura drogowa jest podstawą rozwoju każdej miejscowości. W przypadku dróg dojazdowych do łąk i pól ma też dodatkowe znaczenie. Przez to, że ułatwia rolnikom pracę i ich codzienne funkcjonowanie, przyczynia się też do rozwoju naszego rolnictwa– dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

L.p. Wnioskodawca Powiat Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
1. Gostynin Gm. gostyniński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów 95 000 zł
2. Pacyna gostyniński Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn 55 000 zł
3. Sanniki gostyniński Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia – etap IV 125 000 zł
4. Szczawin Kościelny gostyniński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka 125 000 zł
5. Bielsk płocki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziedzice – etap II 105 000 zł
6. Bodzanów płocki Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Łagiewniki 55 000 zł
7. Brudzeń Duży płocki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobowo i Główina 120 000 zł
8. Bulkowo płocki Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 166 w m. Daniszewo 65 000 zł
9. Drobin M. i Gm. płocki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki 115 000 zł
10. Drobin M. i Gm. płocki Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki 100 000 zł
11. Gąbin płocki Przebudowa drogi gminnej Kępina – Plebanka, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych 75 000 zł
12. Łąck płocki Przebudowa drogi gminnej nr 290728W w miejscowości Wincentów-Zaździerz 45 000 zł
13. Mała Wieś płocki Budowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin 95 000 zł
14. Nowy Duninów płocki Budowa drogi gminnej w m. Lipianki – Etap I 95 000 zł
15. Radzanowo płocki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brochocinek – etap I 100 000 zł
16. Radzanowo płocki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brochocinek – etap II 95 000 zł
17. Stara Biała płocki Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo 65 000 zł
18. Wyszogród Gm. i M. płocki Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo 65 000 zł
19. Gozdowo sierpecki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cetlin 55 000 zł
20. Mochowo sierpecki Przebudowa drogi gminnej w m. Bożewo Nowe – ul. Glinki, gm. Mochowo 115 000 zł
21. Mochowo sierpecki Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko-Grabówiec 50 000 zł
22. Rościszewo sierpecki Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km 115 000 zł
23. Sierpc Gm. sierpecki Modernizacja drogi gminnej nr 370520W w miejscowości Podwierzbie Gmina Sierpc powiat sierpecki – III etap 55 000 zł
24. Sierpc M. sierpecki Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sierpcu 115 000 zł
25. Szczutowo sierpecki Przebudowa drogi gminnej Wola Stara – Dziki Bór – etap III 55 000 zł
26. Zawidz sierpecki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Osiek Piaseczny gm. Zawidz 55 000 zł
SUMA 2 210 000 zł

 

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

L.p. Wnioskodawca Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
1. Powiat gostyniński Przebudowa-modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Zaborów Nowy 250 000 zł
2. Powiat płocki Modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży – granica województwa – (Kamienica) 250 000 zł
3. Powiat sierpecki Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk – Agnieszkowo – granica województwa, gm. Szczutowo 100 000 zł
SUMA 600 000 zł

 

 

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego