Łódź: Polska w nauczaniu św. Jana Pawła II

Zapraszamy na Konferencję pt. „POLSKA W NAUCZANIU ŚW. JANA PAWŁA II”, która odbędzie się w 28 października 2017 roku w Łodzi. Jest to wydarzenie organizowane przez Oddział Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w 30 rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Ojczyźnie. Konferencja będzie miała miejsce w Auli Wyższego Seminarium Duchownego, przy ul. św. Stanisława 14.

Kolejny raz – już jedenasty – organizując konferencję, wyrażamy nadzieję, iż nasze starania będą dostrzegalnym wkładem w obronę pamięci o pryncypiach naszej cywilizacji, naszego tu i teraz w drodze Tam. Wszak podstawą dobrych wyborów jest pamięć. I niepoddana cynizmowi wola.

Św. Jan Paweł II – wielki Papież, nasz Rodak, w pielgrzymkach do Ojczyzny – ale przecież nie tylko – przypominał: „Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje” (Warszawa-Okęcie 16.6.83 r.) I dawał osobiste świadectwo o obowiązku miłowania Polski wołając: „To jest moja Matka ta ziemia. To jest moja Matka ta Ojczyzna” (Kielce 3.6.91 r.).

Ojczyzna – Polska – dom dumnego i pełnego poświęcenia – aż po ofiary krwi i życia – narodu. I przyjazne mieszkanie dla lojalnych – dzięki Bogu i daj Boże – przybyszów. Polska – w myśli, w mowie, w uczynku. I nie w zaniedbaniu. Nie w zaniedbaniu!

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: bp dr Marek Marczak – Administrator Archidiecezji Łódzkiej i prof. Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PROGRAM:

10.00 – 10.15
– Słowa powitania od bp Adama Lepy
– Słowo od gospodarza miejsca ks. dr. Jarosława Patera – Rektora WSD
– Wprowadzenie – red. Krzysztof Nagrodzki: Polska – w myśli, mowie, uczynku

10.15 – 13.00 Sesja I

– Prowadzi red. Zygmunt Chabowski + referat: Praca to też forma patriotyzmu
– Ks. prof. Paweł Bortkiewicz: Jan Paweł II – miłosierdzie, patriotyzm, demokracja
– Prof. Michał Seweryński: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do środowiska akademickiego w Polsce
– Bp Adam Lepa: Blaski i cienie przygotowań do Wizyty
– Pytania do prelegentów

13.00 – 14.15 Przerwa obiadowa. Posiłek na miejscu.

14.15 – ok.17.30 Sesja II

– Prowadzi: red. Tomasz Bieszczad + referat: Objawienia św. Jana Pawła II
– Prof. Krystyna Czuba: Dziedzictwo kulturowe Polski jako powinność i zadanie
– Red. Temida Stankiewicz-Podhorecka: Testament artystyczny św. Jana Pawła II a dzisiejszy teatr
– Red. Krystian Kratiuk: Polska rodziną silna w myśli św. Jana Pawła II
– Red. Tomasz Terlikowski: Miejsce Polski w starciu cywilizacji w nauczaniu św. Jana Pawła II
– Pytania do prelegentów

– Krótki program artystyczny: Św. Jan Paweł II – Polska – Fatima w wykonaniu Grupy „Twierdza Pamięć” – Urszula i Jarosław Paczyńscy, Tomasz Bieszczad
– Słowo na zakończenie bp Adama Lepy

Zespół Organizacyjny: Grażyna i Tomasz Bieszczad, Zygmunt Chabowski, Agata Chudzia, Jadwiga i Marek Kamińscy, Krzysztof Nagrodzki (koordynator zespołu), Agnieszka Sadowska.

Więcej informacji: www.katolickie.media.pl

Patronat medialny nad konferencją objęło Radio Niepokalanów.