Pamiętajmy o modlitwie za KAPŁANÓW…

O modlitwie za kapłanów warto pamiętać przez cały rok, ale w Wielki Czwartek powierzajmy Ich Boskiej opiece w sposób szczególny (treść modlitwy poniżej):

Modlitwa za kapłanów, ułożona przez św. Jana Pawła II:

MARYJO,
Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów,
przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy,
by oddać cześć Twemu macierzyństwu
i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo
Twego Syna i Twoich synów,
Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa,
Kapłanowi-Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało,
by zostało namaszczone Duchem Świętym
dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu –
zachowaj kapłanów w Twoim Sercu i w Kościele,
Matko Zbawiciela.

Matko wiary,
Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego,
wypełnienie obietnic danych Ojcom –
oddawaj Ojcu, dla Jego chwały,
Kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.

Matko Kościoła,
razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się
do Ducha Świętego
za Nowy Lud i jego Pasterzy –
uproś dla stanu kapłańskiego
pełnię darów, Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa,
byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji,
szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał,
stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię,
wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę,
a towarzyszył Ci Jan jako Twój Syn –
przygarniaj powołanych,
osłaniaj od początku ich wzrastanie,
wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów,
Matko kapłanów.
Amen.