Niepokalanów włącza się w Dziewięcioletnią Nowennę Jubileuszu Odkupienia (2033)

Niepoklanaów włącza się w Dziewięcioletnią Nowennę Jubileuszu Odkupienia. Start już 4 lutego!

Wraz z Adwentem 2023 r. rozpoczęło się dziewięcioletnie duchowe przygotowanie do jubileuszu dwóch tysięcy lat Odkupienia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa.

W 2033 r. chrześcijaństwo będzie celebrowało dwutysięczną rocznicę ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku, Jego zbawczą Mękę i śmierć na Krzyżu, wreszcie Jego Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Świętego. Wtedy to z przebitego boku Chrystusa i daru Ducha Świętego narodził się Kościół.

Z woli Chrystusa, nazwanej Jego Testamentem, Maryja stała się Matką Kościoła, a uczniowie Jego otrzymali Wielkie Posłannictwo: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19).

Pragniemy przygotować się do tego Wielkiego Jubileuszu Odkupienia jak najlepiej. Naszą najlepszą Matką i Nauczycielką wiary jest nade wszystko Maryja – Matka i wychowawczyni Odkupiciela i Zbawiciela naszego. Dlatego pragniemy wejść do Jej szkoły – jak uczniowie do Wieczernika – by modlić się o nowe wylanie Ducha Świętego na nas i na cały Kościół. Pragniemy lepiej, głębiej i owocnej poznać Tajemnice naszego Odkupienia.

PLAN (PROJEKT) NOWENNY W NIEPOKALANOWIE:

I ROK (2024)
Ona zetrze głowę twoją (Rdz 3,15 Wlg)
W Pierwszym Roku, podzielonym na IV części, na modlitwie i rozważaniu, w świetle Obietnicy Odkupienia z Księgi Rodzaju – „Ona zetrze głowę twoją” (por. 3,15 Wlg) – będziemy zgłębiać treści, zawarte w czterech tematach: Maryja w Tajemnicy Odkupienia, Człowiek w Tajemnicy Odkupienia, Maryja w Tajemnicy Zbawiciela, Maryja w Tajemnicy Kościoła.

Część I. Niedziela, 4 lutego 2024
14:00 Modlitwa nowennowa
Rozważanie: Maryja w Tajemnicy Odkupienia
14:45 Akt Intronizacji
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

Część II. Niedziela, 26 maja 2024
14:00 Modlitwa nowennowa
Rozważanie: Człowiek w Tajemnicy Odkupienia
14:45 Akt Zawierzenia Ojczyzny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

Część III. Niedziela, 8 września 2024
14:00 Modlitwa nowennowa
Rozważanie: Maryja w Tajemnicy Zbawiciela
14:45 Odnowienie Maryjnych Ślubów Narodu
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

Część IV. Niedziela, 10 listopada 2024
14:00 Modlitwa nowennowa
Rozważanie: Maryja w Tajemnicy Kościoła
14:45 Akt Zawierzenia Maryi Matce Kościoła
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

II ROK (2025)

Bądź pozdrowiona, łaski pełna (Łk 1,28)
Część 1: Odkupienie a pełnia łaski.
Część 2: Stan bez łaski – grzech i jego konsekwencje.
Część 3: Pełnia łaski w Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa.
Część 4: Otrzymujemy łaskę po łasce.

III ROK (2026)
Błogosławionaś Ty między niewiastami (Łk 1,42)
Część 1: Błogosławiona, która uwierzyła…
Część 2: Błogosławieni, którzy nie widzieli…
Część 3: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Część 4: Błogosławieni, czyli jacy?

IV ROK (2027)
Czy jego Matce nie jest na imię Mariam? (Mt 13,55)
Część 1: Aby na jaw wyszły zamysły serc wielu…
Część 2: Zrób, Boże, wszystko, cokolwiek ci powiem.
Część 3: Znak, któremu sprzeciwiać się będą…
Część 4: Huzia na Józia, i na… Papieża Franciszka.

V ROK (2028)
Oto matka moja i moi bracia (Mk 3,34; Łk 8,19-21)
Część 1: Słowo przyjęte.
Część 2: Słowo odrzucone.
Część 3: Słowo Wcielone.
Część 4: Słowo posłane.

VI ROK (2029)
Błogosławione łono, które Cię nosiło (Łk 11,27-28)
Część 1: Boże Przykazania wypełnione.
Część 2: Boże Przykazania (nie)przestrzegane.
Część 3: Nie samym chlebem żyje człowiek.
Część 4: Trzeba bardziej słuchać Boga…

VII ROK (2030)
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5)
Część 1: Boży plan wobec Maryi.
Część 2: Boży plan wobec człowieka.
Część 3: Boży plan wobec Chrystusa.
Część 4: Boży plan wobec Kościoła.

VIII ROK (2031)
Oto Matka Twoja (J 19,27)
Część 1: Misja Maryi.
Część 2: Nie bój się wziąc Maryi do siebie.
Część 3: Jezus zostawił nam Testament.
Część 4: Matka Kościoła i Matka Kościół.

IX ROK (2032)
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie (Dz 1,14)
Część 1: Duch i serce Maryi.
Część 2: Oni się miłują czy nienawidzą?
Część 3: Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi…?
Część 4: Odkupieni czy zgubieni?

ROK 2033 Jubileusz Odkupienia
Pielgrzymka do Rzymu i Watykanu.

Za: www.niepokalanow.pl